Salt la conținut

Această declarație de confidențialitate cuprinde informații despre prelucrarea și protejarea datelor dvs. cu caracter personal.

Operația de prelucrare: Premiile „Capitala europeană/capitalele europene a/ale incluziunii și diversității”

Operatorul de date: Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene, Unitatea pentru nediscriminare și coordonarea aspectelor legate de romi

 1. Introducere

  Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) acordă importanță protejării datelor dvs. cu caracter personal și respectării vieții dvs. private. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001].

  Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, modul în care colectăm, tratăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care se utilizează informațiile respective și drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, în declarație sunt precizate datele de contact ale operatorului de date responsabil în raport cu care vă puteți exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

  Mai jos sunt prezentate informațiile cu privire la operația de prelucrare Premiile „Capitala europeană/capitalele europene a/ale incluziunii și diversității” (denumite în continuare „Premiul”) întreprinsă de sau în numele Direcției Generale Justiție și Consumatori a Comisiei Europene.

 2. De ce și cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

  Colectăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • pentru a vă informa cu privire la premiu și a vă oferi ultimele noutăți despre premiu;
  • pentru a comunica cu dvs.;
  • pentru a analiza și a evalua cererea de înscriere, precum și a decide câștigătorii premiului;
  • pentru a organiza (și, eventual, a vă invita la) ceremonia de premiere;
  • pentru a stabili detaliile de plată a cheltuielilor dvs. de călătorie și de cazare în cazul în care orașul/regiunea dvs. este selectat(ă) să participe la ceremonia de premiere (în acest caz, vom prelucra date cu caracter personal suplimentare, cum ar fi cele privind pașaportul/cartea de identitate, strict cu scopul de a vă facilita călătoria și cazarea).

  Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în mod agregat, pentru a evalua succesul premiului (numărul de concurenți etc.), dar informațiile nu vor fi folosite în niciun alt scop în afara acestui premiu.

  Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru procese decizionale automate și nici pentru crearea de profiluri.

 3. În ce temei legal prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul articolului 5, alineatul (1), punctul (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725 („persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”).

 4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm ulterior?

  Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs. Concret, pe parcursul procesului de înscriere se colectează adresa dvs. de e-mail, date de identificare personală (numele, titulatura etc.), date de identificare profesională (denumirea funcției) și anumite date de identificare electronică (de exemplu, datele de conectare). Pot fi colectate și alte informații despre dvs. din surse disponibile public (pe internet).

  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai în cazul și în măsura în care v-ați dat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

  Prelucrarea și păstrarea datelor dvs. cu caracter personal ar putea fi necesare și pentru a respecta o obligație legală aplicabilă instituției noastre (de exemplu, avem obligația de a păstra o anumită perioadă datele de facturare pentru plata cheltuielilor dvs. de călătorie și de cazare, în conformitate cu legile contabile aplicabile – iar facturile respective pot conține unele date cu caracter personal ale dvs.).

 5. Ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita?

  Aveți anumite drepturi în calitate de „persoană vizată” conform capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special dreptul de accesare, rectificare sau ștergere a datelor dvs. cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dacă este cazul, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării sau dreptul la portabilitatea datelor.

  V-ați dat consimțământul privind comunicarea datelor dvs. cu caracter personal Comisiei Europene pentru prezenta operație de prelucrare. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul notificând echipa care derulează procesul premiului în numele operatorului de date (la adresa award@eudiversity2022.eu). Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de a vă retrage consimțământul.

  Vă puteți exercita drepturile contactând echipa care derulează procesul premiului în numele operatorului de date (la adresa award@eudiversity2022.eu) sau, în caz de conflict, responsabilului cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt indicate la punctul 9 de mai jos.

 6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

  Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult timp decât este necesar în scopurile pentru care sunt colectate sau prelucrate ulterior, de exemplu:

  un an de la data lansării premiului (22.11.2021) în cazul datelor de identificare personală și a datelor de identificare profesională necesare în vederea înscrierii la concursul pentru premiu și a organizării evenimentului (vă rugăm să rețineți că vom păstra datele referitoare la orașul/regiunea dvs. și la cererea de înscriere atât timp cât este necesar pentru a ne îndeplini sarcinile desfășurate în interes public);

  trei ani de la data lansării premiului (22.11.2021) în cazul adresei dvs. de e-mail;

  o eventuală perioadă mai îndelungată dacă păstrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație legală aplicabilă instituției noastre (de exemplu, avem obligația de a păstra o anumită perioadă datele de facturare pentru plata cheltuielilor dvs. de călătorie și de cazare, în conformitate cu legile contabile aplicabile – iar facturile respective pot conține anumite date cu caracter personal ale dvs.).

 7. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal?

  Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, pachete de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene și ale contractantului acesteia. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

  Contractanților Comisiei li se aplică o clauză contractuală specifică pentru orice operațiuni de prelucrare a datelor dvs. în numele Comisiei, precum și obligațiile de confidențialitate ce rezultă din transpunerea în legislația statelor membre a Regulamentului general privind protecția datelor („RGPD” – Regulamentul (UE) 2016/679).

  Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit mai multe măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru abordarea securității online, riscului de pierdere, modificare sau accesare neautorizată a datelor, luând în considerare riscul aferent prelucrării și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal exclusiv la persoanele autorizate care au o nevoie legitimă de a cunoaște datele respective în scopurile acestei operații de prelucrare.

 8. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui îi sunt divulgate acestea?

  Accesul la datele dvs. cu caracter personal este oferit personalului Comisiei responsabil de efectuarea acestei operații de prelucrare și personalului autorizat conform principiului „nevoii de a cunoaște”. Personalul respectiv respectă acordurile legale și, dacă este necesar, acordurile de confidențialitate adiționale.

  Datele dvs. cu caracter personal sunt puse la dispoziția următorilor destinatari ai datelor:

  membrii Unității pentru nediscriminare și coordonarea aspectelor legate de romi din cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori a Comisiei Europene.

  agenția de comunicare Tipik, o societate cu răspundere limitată organizată în conformitate cu legislația Belgiei, având sediul social la adresa Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles („Tipik”) și personalul acesteia care lucrează la proiect (Tipik va îndeplini rolul de persoană împuternicită de operator și va prelucra datele dvs. cu caracter personal în numele Comisiei Europene);

  doi experți independenți responsabili cu verificarea eligibilității și evaluarea preliminară a candidaturilor.

  Juriul de la nivelul UE al premiului.

 9. Date de contact

  Operatorul de date

  Dacă doriți să vă exercitați drepturile conferite prin Regulamentul (UE) 2018/1725 sau dacă aveți observații, întrebări sau îngrijorări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, nu ezitați să contactați echipa care derulează procesul premiului în numele Unității pentru nediscriminare și coordonarea aspectelor legate de romi din cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori a Comisiei Europene, folosind butonul de contact de pe site-ul dedicat înscrierii. Acest buton activează software-ul dvs. de e-mail și vă invită să vă trimiteți comentariile la o anumită căsuță de e-mail (award@eudiversity2022.eu). Când trimiteți un asemenea mesaj, datele dvs. cu caracter personal sunt colectate numai în scopul răspunsului.

  Dacă echipa responsabilă de căsuța de e-mail nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va transmite mai departe e-mailul dvs. către un alt serviciu. Veți fi informat(ă), prin e-mail, cărui serviciu i-a fost transmisă întrebarea dvs.

  Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

  Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) în legătură cu aspecte care țin de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

  Aveți dreptul de a transmite o sesizare (adică de a depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) în cazul în care considerați că drepturile care vă revin în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 v-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul de date.

Înapoi sus