Preskoči na sadržaj

U ovoj izjavi o privatnosti navode se informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade: Nagrada za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti

Voditelj obrade podataka: Odjel za nediskriminaciju i koordinaciju Roma Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije

 1. Uvod

  Europska komisija (u daljnjem tekstu: „Komisija”) predana je zaštiti vaših osobnih podataka i poštivanju vaše privatnosti. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

  U ovoj izjavi o privatnosti objašnjavaju se razlog obrade vaših osobnih podataka, način na koji prikupljamo osobne podatke, način na koji rukujemo svim pruženim osobnim podacima, način na koji osiguravamo njihovu zaštitu, način na koji se ti podaci upotrebljavaju i koja prava imate u odnosu na svoje osobne podatke. Također se navode podaci za kontakt odgovornog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

  U nastavku su predstavljene informacije povezane s postupkom obrade „Nagrada EU-a za sigurnost proizvoda” (dalje u tekstu „Nagrada”), koju provodi Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije u svoje ime.

 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

  Vaše osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

  • kako bismo vas obavijestili o nagradi i poslali vam najnovije vijesti o Nagradi;
  • kako bismo komunicirali s vama;
  • kako bismo analizirali i procijenili prijavu te odabrali dobitnike Nagrade;
  • kako bismo organizirali (i potencijalno vas pozvali na) svečanost dodjele Nagrada;
  • kako bismo organizirali plaćanje vašeg putovanja i smještaja u slučaju da su vaš grad/regija odabrani za prisustvovanje na svečanosti dodjele Nagrada (u tom ćemo slučaju obraditi dodatne osobne podatke, kao što su podaci o putovnici / osobnoj iskaznici, isključivo u svrhu olakšavanja organiziranja putovanja i smještaja).

  Vaše osobne podatke možemo obrađivati na skupnoj osnovi kako bismo procijenili uspješnost Nagrade (broj podnositelja zahtjeva itd.), no podaci se neće upotrijebiti u druge svrhe osim za ovu Nagradu.

  Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje.

 3. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše osobne podatke?

  Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju članka 5. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2018/1725 („ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih”).

 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

  Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od vas. Konkretno, vaša adresa e-pošte, osobni identifikacijski podaci (ime, titula itd.), profesionalni identifikacijski podaci (naziv radnog mjesta) i određeni podaci elektroničke identifikacije (npr. podaci za prijavu) prikupljaju se u postupku prijave. Daljnje informacije o vama mogu se prikupljati iz javno dostupnih izvora (na internetu).

  Vaše osobne podatke obrađujemo samo ako i u mjeri u kojoj ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih.

  Obrada i zadržavanje vaših osobnih podataka mogu biti nužni i radi poštivanja zakonske obveze kojoj naša institucija podliježe (na primjer, obvezni smo čuvati podatke o fakturiranju za plaćanje vaših putovanja i smještaja na određeno vrijeme u skladu s mjerodavnim zakonima o računovodstvu – u takvim fakturama mogu biti navedeni neki vaši osobni podaci).

 5. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

  U skladu s Poglavljem III. (članci 14. – 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, kao„ispitanik” imate određena prava. Konkretno, imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, na ispravljanje ili brisanje svojih osobnih podataka i pravo na ograničavanje obrade svojih osobnih podataka. Ako je to primjenjivo, također imate pravo na ulaganje prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

  Pristali ste dati svoje osobne podatke Europskoj komisiji za navedeni postupak obrade. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku obavještavanjem tima koji organizira Nagradu uime voditelja obrade podataka (na adresu award@eudiversity2022.eu). Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade provedene prije nego što ste povukli privolu.

  Svoja prava možete ostvariti tako da se obratite timu koji organizira Nagradu uime voditelja obrade podataka (na adresu award@eudiversity2022.eu) ili, u slučaju sukoba, službeniku za zaštitu podataka. Ako je to potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi podaci za kontakt navedeni su u točki 9. u nastavku.

 6. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

  Vaši se osobni podaci neće čuvati dulje nego što je potrebno u svrhe za koje se prikupljaju ili dalje obrađuju, npr.:

  jednu godinu od datuma pokretanja Nagrade (22.11.2021.) za osobne identifikacijske podatke i profesionalne identifikacijske podatke potrebne za prijavu za Nagradu i organiziranje događaja (imajte na umu da ćemo čuvati podatke povezane s vašim gradom/regijom i prijavom koliko je god potrebno za ostvarivanje naših zadataka koji se obavljaju u javnom interesu);

  tri godine od datuma pokretanja Nagrade (22.11.2021.) za vašu adresu e-pošte;

  bilo koje dulje vremensko razdoblje ako je zadržavanje vaših osobnih podataka nužno kako bismo poštivali zakonske obveze koje se nameću našoj instituciji (na primjer, obvezni smo čuvati podatke o fakturiranju za plaćanje vaših putovanja i smještaja na određeno vrijeme u skladu s mjerodavnim zakonima o računovodstvu – u takvim fakturama mogu biti navedeni određeni osobni podaci).

 7. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?

  Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitani skupovi podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije i njezinih izvođača. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

  Izvođači Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom za sve postupke obrade vaših podataka uime Komisije i obvezama povjerljivosti koje proizlaze iz prijenosa Opće uredbe o zaštiti podataka u države članice EU-a (Uredba „OUZP” (EU) 2016/679).

  Kako bi zaštitila vaše osobne podatke, Komisija je uspostavila brojne tehničke i organizacijske mjere. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće mjere za rješavanje problema sigurnosti na mreži, rizika od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir rizik koji predstavljaju obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo ovlaštenim osobama s legitimnom potrebom da budu s njima upoznate za potrebe ovog postupka obrade.

 8. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se otkrivaju?

  Pristup vašim osobnim podacima pruža se osoblju Komisije odgovornom za provođenje ovog postupka obrade i ovlaštenom osoblju u skladu s načelom „nužnog poznavanja”. Takvo osoblje poštuje zakonske i, po potrebi, dodatne sporazume o povjerljivosti.

  Vaši osobni podaci dostupni su sljedećim primateljima podataka:

  članovima odjela za nediskriminaciju i koordinaciju Roma Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije.

  društvu s ograničenom odgovornošću Tipik Communication Agency, organiziranom prema belgijskim zakonima, sa sjedištem na adresi Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles („Tipik”) i njegovu osoblju koje radi na projektu (Tipik će djelovati kao izvršitelj obrade podataka i obrađivat će vaše osobne podatke uime Europske komisije);

  dvama neovisnim stručnjacima odgovornima za provjeru prihvatljivoti i predocjenjivanje prijava.

  povjerenstvu za Nagradu na razini EU-a.

 9. Podaci za kontakt

  Voditelj obrade podataka

  Ako želite ostvariti svoja prava u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 ili ako imate komentare, pitanja ili nedoumice ili želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, slobodno se obratite timu koji organizira Nagradu uime odjela za nediskriminaciju i koordinaciju Roma Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije gumbom za kontakt na mrežnoj stranici za prijavu. Tim se gumbom aktivira softver e-pošte i poziva vas se da komentare pošaljete na poseban poštanski sandučić (award@eudiversity2022.eu). Kada pošaljete takvu poruku, vaši osobni podaci prikupljaju se samo radi odgovora.

  Ako tim odgovoran za poštanski sandučić ne može odgovoriti na vaše pitanje, proslijedit će vašu poruku e-poštu drugoj službi. Porukom e-pošte dobit ćete obavijest o tome kojoj je službi proslijeđeno vaše pitanje.

  Službenik za zaštitu podataka (SZP) Komisije

  Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) s pitanjima koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2018/1725.

  Europski nadzornik za zaštitu podataka (ENZP)

  Imate pravo na traženje odštete (tj. možete podnijeti pritužbu) od Europskog nadzornika za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu) ako smatrate da su vaša prava prema Uredbi (EU) 2018/1725 povrijeđena kao rezultat obrade vaših osobnih podataka koju je izvršio voditelj obrade podataka.

Natrag na vrh