Mångfald och inkludering:
fördelarna med att bedöma din arbetsplats

Vad är mångfald och inkludering?

När vi talar om mångfald och inkludering i samhället och på jobbet, så menar vi bland annat:

Mångfald

Att olika grupper är närvarande i samhället och på arbetsplatsen

Inkludering

Arbetet med att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och kan utvecklas

Mångfald och inkludering på arbetsplatserna i EU

Jämställdhet

13%Löneskillnader mellan män och kvinnor i EU

Personer med funktionsnedsättning

51%, 74.8%:Andelen sysselsatta personer med respektive utan funktionshinder

Romer

16%av alla romer blir diskriminerade när de söker arbete

Hbtqi

Hbtqi

Transpersoner och icke-binära

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)känner sig diskriminerade på jobbet

Migranter

Arbetslösheten för migranter från länder utanför EU är ungefär dubbelt så hög som för EU-medborgare

Ras eller etniskt ursprung

av dem med nordafrikansk härkomst

av dem med härkomst från Afrika söder om Sahara

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)känner sig diskriminerade utifrån etniskt ursprung när de söker arbete

Äldre generationer

40%av alla människor i EU känner sig diskriminerade på grund av ålder

Bara

37%av de tillfrågade företagsledarna säger att deras organisation sätter upp mångfaldsmål för den högsta ledningen

Ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen är till nytta för alla

Det lockar talanger och gör att det blir mer personal som stannar

Upp till 28 % av direktörerna i EU medger att mångfaldiga talanger har lämnat deras företag p.g.a. bristen på inkludering. 76 % av de arbetssökande säger att mångfald är en viktig faktor när de överväger ett jobb

Arbetstagare som känner sig värdesatta och inkluderade stannar mer sannolikt i företaget

Det höjer engagemanget

Studier visar att en kombination av mångfald och inkludering på arbetet höjer de anställdas engagemang och minskar frånvaron

Anställda som känner sig mer inkluderade blir mer engagerade i sin roll

Det är bra för problemlösning och innovation

Mångfaldiga och inkluderande team gynnar olika perspektiv och gör att problem kan lösas snabbare

Mångfald och inkludering hjälper organisationerna att tänka utanför boxen och prestera bättre

Det ger bättre förståelse av kunder och klienter

Företag med större mångfald rapporterade 70 % mer sannolikt att de hade kommit in på nya marknader

Mångfald och inkludering hjälper företag att tilltala nya befolkningsgrupper

Det höjer prestationerna

Företag med mångfaldiga styrelser är bland dem som presterar bäst ekonomiskt

Mångfaldiga och inkluderande arbetsplatser får ökade intäkter

Hur blev ni en mer jämlik arbetsplats genom att bedöma mångfald och inkludering i organisationen?

Visste du att

33% av EU:s organisationer inte har någon mångfalds- och inkluderingsplan?
33
Att bedöma mångfald och inkludering på arbetsplatsen och hur det hanteras är ett nödvändigt steg på vägen mot att övervinna diskriminering.

Steg

  1. Erkänn behovet av mångfald och inkludering
  2. Bedöm den nuvarande situationen i er organisation
  3. Gör upp en policy för mångfald och inkludering på arbetsplatsen
  4. Genomför åtgärderna för att öka mångfalden och inkluderingen
  5. Se regelbundet över hur det går, så att ni håller rätt kurs

Hur blev ni en mer jämlik arbetsplats genom att bedöma mångfald och inkludering i organisationen?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Att bedöma mångfalds- och inkluderingsprogram är avgörande för varje organisation som vill sprida en inkluderande kultur. Som italiensk mångfaldsstadga hjälper vi därför våra undertecknare att mäta sin bästa praxis på de viktigaste områdena, så att de kan få en fullständig uppfattning om hur de ligger till och se var det finns utrymme för förbättring.
Alberto Pirelli
ordförande för Fondazione Sodalitas,
den italienska mångfaldsstadgan
María Eugenia Girón, ordförande för Spaniens mångfaldsstadga
Om mångfalds- och inkluderingsstrategier ska lyckas beror det i hög grad på hur organisationerna mäter mångfald. Att ha bedömningsverktyg som Innodiversity-indexet är nyckeln till att komma fram till prioriteringar och utforma åtgärdsplaner, så att företagen kan mäta hur väl de införda mångfalds- och inkluderingsstrategierna fungerar, och upptäcka ineffektivitet eller förutse nya trender.
María Eugenia Girón
ordförande för Spaniens mångfaldsstadga
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Genom att bedöma mångfald och inkludering i vårt företag har vi lyckats identifiera och väcka medvetenhet om några av de beteenden och processer vi har, som skulle kunna orsaka ojämlikhet om man ignorerar dem. Det är först när vi är medvetna om allt som i slutändan kan orsaka diskriminering som vi kan bygga en mer jämlik arbetsplats.
Ana Brčina,
personalchef,
Generali osiguranje d.d., Kroatien
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
När vi gjorde en bedömning fick vi först se att vi i organisationen värdesätter och fokuserar på mångfald och inkludering. Då fick vi en grund för diskussioner, ingöt tillit och skapade förväntningar. Dessutom visade bedömningen oss både var vi befinner oss och var det finns luckor, och det blev utgångspunkten för en kvalitativ handlingsplan för att förbättra mångfalden och inkluderingen och bygga upp en jämlik arbetsplats. Det hjälpte oss att genomföra olika anpassade behovsbaserade anpassningar för att få till jämna villkor, men också att utnyttja det vi gör rätt i varje mikromiljö och införa bästa praxis i hela organisationen.
Luminita Florea,
personalchef på Philip Morris Rumänien

Dela