Rozmanitost a začleňování:
přínosy posouzení na pracovišti

Co je rozmanitost a začleňování?

Když mluvíme o rozmanitosti a začleňování ve společnosti a v zaměstnání, máme na mysli mimo jiné:

Rozmanitost

Přítomnost různých skupin ve společnosti a na pracovišti

Začleňování

Úsilí o vytvoření prostředí, kde se všichni cítí vítáni a kde se všem může dařit

Rozmanitost a začleňování na pracovištích v EU

Rovnost pohlaví

13%Rozdíl v odměňování žen a mužů v EU

Lidé se zdravotním postižením

51%, 74.8%:Míra zaměstnanosti u lidí se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení

Romové

16%Romů hlásí diskriminaci při hledání práce

LGBTIQ

LGBTIQ

Transgender a nebinárních osob

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)v práci pociťovalo diskriminaci

Migranti

Míra nezaměstnanosti u migrantů ze zemí mimo EU je přibližně dvakrát vyšší než u občanů EU

Rasový či etnický původ

osob severoafrického původu

osob subsaharského původu

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)pociťovalo při hledání práce diskriminaci z důvodu etnického původu

Starší generace

40%osob v EU pociťuje diskriminaci z důvodu věku

Pouze

37%dotázaných vedoucích pracovníků uvedlo, že jejich organizace stanovuje cíle v oblasti diverzity ve vrcholném vedení

Vyšší míra rozmanitosti a začleňování na pracovišti prospívá všem

Láká talenty a zvyšuje míru udržení

28 % evropských vedoucích pracovníků uvádí, že různé talenty opustily jejich společnost kvůli nedostatečnému začlenění. 76 % uchazečů o zaměstnání tvrdí, že rozmanitost je při zvažování zaměstnání důležitým faktorem.

Pracovníci, kteří se cítí oceněni a začleněni, s větší pravděpodobností ve společnosti zůstanou.

Zvyšuje zapojení

Ze studií vyplývá, že kombinace rozmanitosti a začleňování na pracovišti zvyšuje zapojení zaměstnanců a snižuje absentérství.

Zaměstnanci, kteří se cítí více začleněni, jsou do své role více zapojeni.

Vhodná pro řešení problémů a inovace

Rozmanité a inkluzivní týmy přinášejí různé perspektivy a řeší problémy rychleji.

Rozmanitost a začleňování pomáhají organizacím přemýšlet jinak a dosahovat lepších výsledků.

Lepší pro porozumění zákazníkům a klientům

Společnosti s vyšší mírou rozmanitosti uváděly o 70 % častěji, že se dostaly na nové trhy.

Rozmanitost a začleňování společnostem pomáhají oslovit nové demografické skupiny.

Vyšší výkon

Společnosti s rozmanitými výkonnými radami patří k finančně nejúspěšnějším.

Rozmanitá a inkluzivní pracoviště mají vyšší příjmy.

Jak vám hodnocení diverzity a začleňování ve vaší organizaci pomohlo při vytváření rovnoprávnějšího pracoviště?

Věděli jste, že

33% evropských organizací nemá zaveden plán v oblasti rozmanitosti a začleňování?
Posouzení stavu rozmanitosti a začleňování na pracovišti a jejich řízení je základním krokem na cestě k překonání diskriminace.

Kroky

  1. Vezměte na vědomí potřebu rozmanitosti a začleňování
  2. Posuďte současnou situaci v organizaci
  3. Vypracujte politiku v oblasti rozmanitosti a začleňování na pracovišti
  4. Zaveďte opatření ke zvýšení míry rozmanitosti a začleňování
  5. Pravidelně přezkoumávejte pokrok, abyste zůstali na správné cestě

Jak vám hodnocení diverzity a začleňování ve vaší organizaci pomohlo při vytváření rovnoprávnějšího pracoviště?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Hodnocení programů v oblasti diverzity a začleňování je zásadní pro všechny organizace, které chtějí šířit inkluzivní kulturu. Proto z pozice italské charty diverzity podporujeme své signatáře při měření nejvýznamnějších osvědčených postupů, čímž jim umožňujeme plně pochopit jejich situaci a odhalit oblasti pro zlepšení.
Alberto Pirelli
ředitel společnosti Fondazione Sodalitas,
italská charta diverzity
María Eugenia Girón, předsedkyně charty diverzity Španělska
Úspěch implementace strategií v oblasti rozmanitosti a začleňování ve velké míře závisí na tom, jak organizace rozmanitost měří. Nástroje pro hodnocení, jako je index Innodiversity, jsou klíčem k určení priorit a návrhu akčních plánů, které společnostem umožňují měřit účinnost zavedených opatření v oblasti rozmanitosti a začleňování, odhalovat nedostatky a předvídat nové trendy.
María Eugenia Girón
předsedkyně charty diverzity Španělska
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Hodnocením diverzity a začleňování v naší společnosti se nám podařilo určit a uvědomit si některé z aspektů našeho chování a zavedených procesů, které by mohly vést k nerovnosti, pokud bychom je ignorovali. Teprve když si uvědomíme, co vše může potenciálně způsobit diskriminaci, můžeme vytvořit rovnoprávnější pracoviště.
Ana Brčina,
vedoucí oddělení lidských zdrojů,
Generali osiguranje d.d., Chorvatsko
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Hodnocení organizaci především ukázalo, že rozmanitost a začleňování jsou pro nás důležité a že se na ně zaměřujeme. To vytvořilo základ pro diskuzi, vzbudilo důvěru a vytvořilo očekávání. Hodnocení nám také ukázalo, jak na tom jsme a kde máme nedostatky, což je zásadní pro kvalitativní akční plán na zlepšení rozmanitosti a začleňování a vytvoření rovnoprávného pracoviště. Pomohlo nám zavést různé úpravy na míru na základě potřeb, vytvořit rovné podmínky a také využít to, co v jednotlivých mikroprostředích děláme dobře, a zavést osvědčené postupy v rámci celé organizace.
Luminita Florea,
personální ředitelka společnosti Philip Morris Rumunsko

Sdílet