Mangfoldighed og inklusion:
fordelene ved at vurdere din arbejdsplads

Hvad er mangfoldighed og inklusion?

Når vi taler om mangfoldighed og inklusion i samfundet og på arbejdspladsen, mener vi blandt andet:

Mangfoldighed

Tilstedeværelsen af forskellige grupper i samfundet og på arbejdspladsen

Inklusion

Indsatsen for at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkomne og kan trives

Mangfoldighed og inklusion på arbejdspladser i EU

Ligestilling mellem kønnene

13%Lønforskel mellem mænd og kvinder i EU

Personer med handicap

51%, 74.8%:Beskæftigelsesfrekvens mellem personer med og uden handicap

Romaer

16%af romaer rapporterer om forskelsbehandling i forbindelse med jobsøgning

LGBTIQ

LGBTIQ

Transkønnede og ikke-binære personer

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)følte sig forskelsbehandlet på arbejdspladsen

Migranter

Arbejdsløsheden for indvandrere fra lande uden for EU er ca. dobbelt så høj som for EU-borgere

Race eller etnisk oprindelse

Nordafrikansk afstamning

Afrikansk afstamning syd for Sahara

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)følte sig forskelsbehandlet på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med jobsøgning

Ældre generationer

40%af befolkningen i EU føler sig forskelsbehandlet på grund af alder

Kun

37%af de adspurgte ledere siger, at deres organisation opstiller mål for mangfoldighed i den øverste ledelse

Øget mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen er til gavn for alle

Tiltrækker talenter og øger fastholdelsesgraden

Op til 28 % af de europæiske ledere erkender, at forskellige talenter har forladt deres virksomhed på grund af manglende inklusion. 76 % af de jobsøgende siger, at mangfoldighed er en vigtig faktor, når de overvejer et jobtilbud

Medarbejdere, der føler sig værdsat og inkluderet, er mere tilbøjelige til at blive i virksomheden

Øger engagementet

Undersøgelser viser, at en kombination af mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen øger medarbejdernes engagement og mindsker sygefraværet

Medarbejdere, der føler sig mere inkluderet, er mere engagerede i deres job

God til problemløsning og innovation

Mangfoldige og inkluderende teams fremmer forskellige perspektiver og løser problemer hurtigere

Mangfoldighed og inklusion hjælper organisationer med at tænke innovativt og præstere bedre

Bedre kundeforståelse

Virksomheder med øget mangfoldighed var 70 % mere tilbøjelige til at rapportere, at de havde indtaget nye markeder

Mangfoldighed og inklusion hjælper virksomheder med at appellere til nye demografiske grupper

Styrker præstationer

Virksomheder med en mangfoldig bestyrelse er blandt de virksomheder, der klarer sig bedst økonomisk

Mangfoldige og inkluderende arbejdspladser har højere indtægter

Hvordan har vurderingen af mangfoldighed og inklusion i jeres organisation hjulpet jer med at skabe en mere lige arbejdsplads?

Vidste du, at

33% af europæiske organisationer ikke har en plan for mangfoldighed og inklusion?
Vurdering af mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen og forvaltningen heraf er et vigtigt skridt på vejen mod at overvinde forskelsbehandling.

Skridt

  1. Anerkend behovet for mangfoldighed og inklusion
  2. Vurder din organisations nuværende situation
  3. Udarbejd en politik for mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen
  4. Gennemfør foranstaltninger for at øge mangfoldighed og inklusion
  5. Gennemgå fremskridtene regelmæssigt for at blive på sporet

Hvordan har vurderingen af mangfoldighed og inklusion i jeres organisation hjulpet jer med at skabe en mere lige arbejdsplads?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Vurdering af programmer for mangfoldighed og inklusion er afgørende for enhver organisation, der bestræber sig på at udbrede en inkluderende kultur. Derfor støtter vi som italiensk mangfoldighsedscharter vores signatarer i at måle de mest betydningsfulde bedste praksisser, så de fuldt ud kan forstå deres positionering og identificere områder, der kan forbedres.
Alberto Pirelli
formand for Fondazione Sodalitas,
italiensk mangfoldighedscharter
María Eugenia Girón, formand for spansk mangfoldighedscharter
"Hvorvidt det lykkes at gennemføre strategier for mangfoldighed og inklusion afhænger i høj grad af, hvordan organisationerne måler mangfoldighed. Det er afgørende at have vurderingsværktøjer som Innodiversity-indekset til at definere prioriteter og udforme handlingsplaner, der gør det muligt for virksomheder at måle effektiviteten af de gennemførte foranstaltninger for mangfoldighed og inklusion og opdage ineffektivitet eller foregribe nye tendenser.
María Eugenia Girón
formand for spansk mangfoldighedscharter
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Ved hjælp af vurdering af mangfoldighed og inklusion i vores virksomhed er det lykkedes os at identificere og gøre opmærksom på nogle af de aspekter af vores adfærd og processer, som potentielt kan forårsage ulighed, hvis de ignoreres. Kun når vi er opmærksomme på alt det, der i sidste ende kan forårsage forskelsbehandling, kan vi opbygge en mere lige arbejdsplads.
Ana Brčina,
leder af HR-afdelingen,
Generali osiguranje d.d., Kroatien
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Vurderingen viste først og fremmest organisationen, at vi værdsætter og fokuserer på mangfoldighed og inklusion. Det skabte grundlaget for diskussioner, indgød tillid og skabte forventninger. For det andet viste den os både, hvor vi står, og hvilke mangler vi har, hvilket er afgørende for en kvalitativ handlingsplan til forbedring af mangfoldighed og inklusion og opbygning af en lige arbejdsplads. Det hjalp os med at gennemføre forskellige tilpassede justeringer ved behov for at udjævne spillereglerne, men også for at udnytte det, vi gør godt i hvert enkelt mikromiljø, og gennemføre bedste praksis i hele organisationen.
Luminita Florea,
HR-chef hos Philip Morris Romania

Del