Įvairovė ir įtrauktis:
vertinimo nauda organizacijai

Kas yra įvairovė ir įtrauktis?

Kalbėdami apie visuomenės ar organizacijos įvairovę ir įtrauktį, be kita ko, kalbame apie:

Įvairovė

įvairių grupių buvimą visuomenėje ir organizacijoje

Įtrauktis

pastangas kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi laukiamas ir galėtų klestėti

Įvairovė ir įtrauktis ES organizacijose

Lyčių lygybė

13%Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES

Negalią turintys asmenys

51%, 74.8%:Neįgaliųjų ir negalios neturinčių asmenų užimtumo lygis

Romai

16%romų teigia, kad ieškodami darbo patiria diskriminaciją

LGBTIQ

LGBTIQ asmenų

Translyčių ir nebinarinės lyties asmenų

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)jautėsi diskriminuojami darbe

Migrantai

Migrantų iš ES nepriklausančių šalių nedarbo lygis yra maždaug du kartus didesnis nei ES piliečių

Rasinė ar etninė kilmė

Šiaurės Afrikos kilmės asmenų

Užsachario Afrikos kilmės asmenų

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)ieškodami darbo jautėsi diskriminuojami dėl etninės kilmės

Vyresnio amžiaus asmenys

40%žmonių ES jaučiasi diskriminuojami dėl amžiaus

Vos

37%apklausoje dalyvavusių vadovų teigia, kad jų organizacija nustato įvairovės tikslus aukštesniosios grandies vadovams

Didesnė įvairovė ir įtrauktis organizacijoje naudinga visiems

Pritraukia naujų darbuotojų ir didina jų išlaikymo rodiklį

Iki 28 % Europos įmonių vadovų pripažįsta, kad įvairove pasižymintys darbuotojai išėjo iš darbo dėl nepakankamos įtraukties 76 % darbo ieškančių asmenų teigia, kad įvairovė yra svarbus veiksnys svarstant darbo pasiūlymą

Darbuotojai, kurie jaučiasi vertinami ir įtraukti, labiau linkę likti įmonėje

Didina įsitraukimą

Tyrimai rodo, kad organizacijos įvairovė ir įtrauktis didina darbuotojų įsitraukimą ir mažina pravaikštų skaičių

Darbuotojai, kurie jaučiasi labiau įtraukti, geriau atlieka savo pareigas

Naudinga sprendžiant problemas ir diegiant inovacijas

Įvairove pasižyminčios ir įtraukios komandos skatina skirtingus požiūrius ir greičiau sprendžia problemas

Įvairovė ir įtrauktis padeda organizacijoms kūrybiškai mąstyti ir geriau dirbti

Padeda geriau suprasti klientus

Didesne įvairove pasižyminčios įmonės 70 % dažniau pranešė apie naujų rinkų užėmimą

Įvairovė ir įtrauktis padeda įmonėms pritraukti naujų demografinių grupių

Gerina veiklos rezultatus

Įmonės, kurių valdybos pasižymi įvairove, pasiekia itin gerų finansinių rezultatų

Įvairios ir įtraukios organizacijos daugiau uždirba

Kaip įvairovės ir įtraukties vertinimas jūsų organizacijai padėjo užtikrinti didesnę lygybę darbo vietoje?

Ar žinojote, kad...

33% Europos organizacijų neturi įvairovės ir įtraukties plano?
Organizacijos įvairovės ir įtraukties vertinimas bei valdymas yra būtinas žingsnis siekiant įveikti diskriminaciją.

Ką reikia daryti

  1. Pripažinti įvairovės ir įtraukties poreikį
  2. Įvertinti esamą situaciją savo organizacijoje
  3. Parengti organizacijos įvairovės ir įtraukties politiką
  4. Įgyvendinti įvairovės ir įtraukties didinimo priemones
  5. Reguliariai peržiūrėti pažangą, kad nebūtų nukrypta nuo plano

Kaip įvairovės ir įtraukties vertinimas jūsų organizacijai padėjo užtikrinti didesnę lygybę darbo vietoje?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Įvairovės ir įtraukties programų vertinimas yra labai svarbus bet kuriai organizacijai, pasiryžusiai skleisti įtraukią kultūrą. Būtent todėl Italijos įvairovės chartija padeda savo narėms įvertinti svarbiausią geriausią patirtį ir taip suprasti esamą padėtį bei nustatyti tobulintinas sritis.
Alberto Pirelli
„Fondazione Sodalitas“ pirmininkas,
Italijos įvairovės chartija
María Eugenia Girón, Ispanijos įvairovės chartijos pirmininkė
Įvairovės ir įtraukties strategijų įgyvendinimo sėkmė labai priklauso nuo to, kaip organizacijos vertina įvairovę. Vertinimo priemonės, tokios kaip inovacijų ir įvairovės indeksas, vaidina svarbų vaidmenį nustatant prioritetus ir rengiant veiksmų planus, kad įmonės galėtų įvertinti įgyvendintų įvairovės ir įtraukties veiksmų efektyvumą bei nustatyti jų trūkumus arba numatyti naujas tendencijas.
María Eugenia Girón
Ispanijos įvairovės chartijos pirmininkė
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Įvertinę įvairovės ir įtraukties padėtį savo įmonėje, pamatėme ir suvokėme tam tikrus savo elgesio ir procesų aspektus, kuriuos ignoruojant gali atsirasti nelygybė. Tik žinodami viską, kas ilgainiui gali paskatinti diskriminaciją, galime sukurti lygesnę darbo vietą.
Ana Brčina,
„Generali osiguranje d.d.“ žmogiškųjų išteklių vadovė,
Kroatija
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Įvertinimas pirmiausia parodė organizacijai, kad mes vertiname įvairovę ir įtrauktį bei skiriame tam daug dėmesio. Tai sukūrė pagrindą diskusijoms, paskatino pasitikėjimą ir sukėlė lūkesčius. Antra, įvertinimas parodė mums esamą situaciją ir trūkumus, kad galėtume parengti gerą veiksmų planą, kaip savo organizacijoje padidinti įvairovę ir įtrauktį bei kaip sukurti lygybe grindžiamą darbo vietą. Tai mums padėjo įgyvendinti reikalingus pokyčius, kad visiems būtų sudarytos vienodos sąlygos, taip pat išnaudoti tai, ką darome gerai kiekvienoje mikroaplinkoje, ir įdiegti geriausią praktiką visoje organizacijoje.
Luminita Florea,
„Philip Morris Romania“ personalo vadovė

Bendrinti