Mitmekesisus ja kaasatus
– teie töökoha hindamise eelised

Mida tähendab mitmekesisus ja kaasatus?

Mitmekesisuse ja kaasatuse all ühiskonnas ja tööl mõtleme muu hulgas järgmist.

Mitmekesisus

Erinevate rühmade olemasolu ühiskonnas ja töökohal.

Kaasatus

Jõupingutused luua keskkond, kus kõik tunnevad, et nad on teretulnud ja saavad areneda.

Mitmekesisus ja kaasatus ELi töökohtadel

Sooline võrdõiguslikkus

13%Naiste ja meeste vaheline palgalõhe ELis

Puuetega inimesed

51%, 74.8%:Puuetega ja ilma puueteta inimeste tööhõive määr

Romad

16%romadest teatavad diskrimineerimisest töö otsimisel

LGBTIQ

LGBTIQ

transsoolistest ja sooliselt mittebinaarsetest

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)inimestest tunnevad, et neid diskrimineeritakse tööl

Sisserändajad

ELi mittekuuluvatest riikidest sisserändajate töötuse määr on ligikaudu kaks korda suurem kui ELi kodanike puhul

Rassiline või etniline päritolu

Põhja-Aafrika päritolu

Sahara-taguse Aafrika päritolu

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)inimestest tundsid end töö otsimisel diskrimineerituna seoses etnilise kuuluvusega

Eakamad põlvkonnad

40%inimestest ELis tunneb end vanuse tõttu diskrimineerituna

Ainult

37%küsitletud juhtidest väidab, et nende organisatsioonis püstitatakse tippjuhtkonnas mitmekesisuse eesmärke

Mitmekesisuse ja kaasatuse suurendamine töökohal on kõigile kasulik

Tõmbab ligi talente ja suurendab nende püsimajäämise määra

Kuni 28 % Euroopa juhtidest tunnistab, et mitmekülgne talent lahkus nende ettevõttest kaasatuse puudumise tõttu. 76 % tööotsijatest ütleb, et mitmekesisus on töökohta valides oluline tegur

Töötajad, kes tunnevad end olevat hinnatud ja kaasatud, jäävad suurema tõenäosusega ettevõttesse tööle

Suurendab kaasatust

Uuringud näitavad, et töökoha mitmekesisuse ja kaasatuse kombinatsioon suurendab töötajate pühendumust ja vähendab töölt puudumist

Töötajad, kes tunnevad end rohkem kaasatuna, pühenduvad rohkem oma rollile

Hea probleemide lahendamiseks ja innovatsiooniks

Mitmekesised ja kaasavad töörühmad soodustavad erinevaid vaatenurki ja lahendavad probleeme kiiremini

Mitmekesisus ja kaasatus aitavad organisatsioonidel mõelda loominguliselt ja saavutada paremaid tulemusi

Klientide parem mõistmine

Suurema mitmekesisusega ettevõtted teatasid 70 % suurema tõenäosusega, et nad on vallutanud uusi turge

Mitmekesisus ja kaasatus aitavad ettevõtetel äratada huvi uutes demograafilistes rühmades

Suurem tulemuslikkus

Mitmekesise juhatusega ettevõtted on rahaliselt edukamad

Mitmekesistel ja kaasatud töökohtadel on suuremad tulud

Kuidas aitas teie organisatsioonis mitmekesisuse ja kaasatuse hindamine luua võrdõiguslikuma töökoha?

Kas teadsite, et

33% Euroopa organisatsioonidest ei oma mitmekesisuse ja kaasamise kava?
Töökoha mitmekesisuse ja kaasatuse hindamine ning selle juhtimine on oluline samm teel diskrimineerimise ületamise suunas.

Sammud

  1. Tunnistage mitmekesisuse ja kaasatuse vajalikkust
  2. Hinnake oma organisatsiooni praegust olukorda
  3. Koostage töökoha mitmekesisuse ja kaasatuse põhimõtted
  4. Rakendage meetmeid mitmekesisuse ja kaasatuse suurendamiseks
  5. Vaadake edusammud korrapäraselt läbi, et püsida õigel teel

Kuidas aitas teie organisatsioonis mitmekesisuse ja kaasatuse hindamine luua võrdõiguslikuma töökoha?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Mitmekesisuse ja kaasatuse programmide hindamine on oluline iga organisatsiooni jaoks, kes on pühendunud kaasava kultuuri levitamisele. Seepärast toetame Itaalia mitmekesisuse hartana oma allakirjutanuid kõige olulisemate parimate tavade hindamisel, mis võimaldab neil täielikult mõista oma positsiooni ja teha kindlaks parandamist vajavad valdkonnad.
Alberto Pirelli
Itaalia mitmekesisuse harta
Fondazione Sodalitas president
María Eugenia Girón, Hispaania mitmekesisuse harta president
Mitmekesisuse ja kaasamise strateegiate rakendamise edu sõltub suuresti sellest, kuidas organisatsioonid mitmekesisust mõõdavad. Hindamisvahendid, nagu innodiversity indeks, on võtmetähtsusega prioriteetide määratlemisel ja tegevuskavade koostamisel, mis võimaldavad ettevõtetel mõõta rakendatud mitmekesisuse ja kaasatuse meetmete tõhusust, tuvastada ebaefektiivsust või ennetada uusi suundumusi.
María Eugenia Girón
Hispaania mitmekesisuse harta president
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Hinnates mitmekesisust ja kaasatust meie ettevõttes, oleme suutnud tuvastada ja teadvustada mõned meie käitumise ja protsesside aspektid, mis võivad põhjustada ebavõrdsust, kui neid ei võeta arvesse. Ainult siis, kui oleme teadlikud kõigest, mis võib lõpuks põhjustada diskrimineerimist, saame luua võrdsema töökoha.
Ana Brčina,
Generali osiguranje d.d. personalijuht, Horvaatia
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Hindamine näitas organisatsioonile esiteks, et me väärtustame mitmekesisust ja kaasatust ning pöörame selleletähelepanu. See lõi aluse aruteludele, sisendas usaldust, tekitas ootusi. Teiseks näitas hindamine meile meie praegust olukorda ja millised on meie puudujäägid, mis on esmatähtis kvalitatiivse tegevuskava koostamiseks, et parandada mitmekesisust ja kaasatust ning luua võrdõiguslik töökoht. See aitas meil vastavalt vajadusele teha erinevaid kohandusi, et tagada võrdsed tingimused, aga ka kasutada ära seda, mida me igas mikrokeskkonnas hästi teeme, ja rakendada parimaid tavasid kogu organisatsioonis.
Luminita Florea,
Philip Morris Romania personaliosakonna direktor

Jagage