Mitä etua monimuotoisuuden
ja osallisuuden arvioinnista on työpaikallasi?

Mitä monimuotoisuudella ja osallisuudella tarkoitetaan?

Monimuotoisuudella ja osallisuudella yhteiskunnassa ja työelämässä tarkoitetaan muun maussa seuraavaa:

Monimuotoisuus

Eri ryhmät ovat edustettuina yhteiskunnassa ja työpaikalla

Osallisuus

Pyrkimys luoda sellainen ympäristö, jossa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja menestyä

Monimuotoisuus ja osallisuus EU:n työpaikoilla

Sukupuolten tasa-arvo

13%EU:n keskimääräinen palkkaero miesten ja naisten välillä

Vammaiset henkilöt

51%, 74.8%:Vammaisten henkilöiden ja muun väestön työllisyysaste

Romanit

16%romaneista ilmoittaa kokeneensa syrjintää työnhaussa

HLBTIQ

HLBTIQ-henkilöistä

transihmisistä ja muunsukupuolisista henkilöistä

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)on kokenut syrjintää työelämässä

Maahanmuuttajat

EU:n ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien työttömyysaste on noin kaksinkertainen EU:n kansalaisiin verrattuna

Rotu tai etninen alkuperä

Pohjois-Afrikasta tulevista

Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulevista

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)on kokenut etniseen alkuperäänsä perustuvaa syrjintää työnhaussa

Iäkkäämmät sukupolvet

40%EU:ssa asuvista on kokenut ikään perustuvaa syrjintää

Vain

37%kyselyyn vastanneista johtajista kertoi organisaationsa asettaneen ylemmän johdon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita

Monimuotoisuuden ja osallisuuden lisääminen työpaikalla hyödyttää kaikkia

Houkuttelee työvoimaa ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta

Jopa 28 % eurooppalaisista johtajista on todennut monimuotoisen työvoiman lähtevän yrityksestään osallistamisvajeen vuoksi. 76 % työnhakijoista sanoo monimuotoisuuden olevan merkittävä tekijä työpaikan valinnassa

Kun työntekijät tuntevat olonsa arvostetuiksi ja osallisiksi, he pysyvät todennäköisemmin työssä yrityksessä

Lisää sitoutumista

Tutkimusten mukaan monimuotoisuuteen ja osallisuuteen panostavat työpaikat vahvistavat työntekijöiden sitoutumista ja vähentävät poissaoloja

Suurempaa osallisuutta tuntevat työntekijät ovat sitoutuneempia tehtäviinsä

Hyödyksi ongelmanratkaisulle ja innovoinnille

Monimuotoisissa ja osallistavissa tiimeissä otetaan huomioon erilaisia näkökulmia ja ratkaistaan ongelmat nopeammin

Monimuotoisuus ja osallisuus auttavat organisaatioita uudistamaan ajatteluaan ja parantamaan tulostaan

Parantaa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä

Monimuotoisuutta lisänneet yritykset ilmoittivat 70 % todennäköisemmin saavuttaneensa uusia markkinoita

Monimuotoisuus ja osallisuus auttavat yrityksiä tavoittamaan uusia väestöryhmiä

Tehostaa suorituskykyä

Yritykset, joiden hallitus on monimuotoinen, suoriutuvat taloudellisesti parhaiten

Monimuotoiset ja osallistavat työpaikat saavat parempaa tuottoa

Miten organisaatiosi osallisuuden ja monimuotoisuuden arviointi auttoi tasa-arvoisemman työpaikan luomisessa?

Tiesitkö?

33% eurooppalaisista organisaatioista ei ole laatinut monimuotoisuus- ja osallisuussuunnitelmaa
Työpaikan monimuotoisuuden ja osallisuuden sekä niiden johtamisen arviointi on tärkeä vaihe syrjinnän vastaisessa työssä.

Vaiheet

  1. Monimuotoisuuden ja osallisuuden tarpeen tunnistaminen
  2. Organisaation nykytilanteen arvioiminen
  3. Työpaikan monimuotoisuus- ja osallisuuspolitiikan laatiminen
  4. Monimuotoisuutta ja osallisuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen
  5. Edistyksen jatkuva seuranta tavoitteiden saavuttamiseksi

Miten organisaatiosi osallisuuden ja monimuotoisuuden arviointi auttoi tasa-arvoisemman työpaikan luomisessa?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Monimuotoisuus- ja osallisuusohjelmien arviointi on olennaista jokaiselle organisaatiolle, joka on sitoutunut edistämään osallistavaa kulttuuria. Siksi Italian monimuotoisuussitoumus tukee allekirjoittajia tärkeimpien parhaiden käytäntöjen arvioinnissa, jotta organisaatiot voivat parhaiten kartoittaa tilanteensa ja määrittää alat, joilla niillä on parantamisen varaa.
Alberto Pirelli
Fondazione Sodalitasin johtaja,
Italian monimuotoisuussitoumus
María Eugenia Girón, Espanjan monimuotoisuussitoumuksen johtaja
Osallisuus- ja monimuotoisuusstrategioiden menestys riippuu pitkälti siitä, miten organisaatiot arvioivat monimuotoisuutta. Innodiversity-indeksin ja muiden arviointityökalujen avulla yritykset voivat määrittää prioriteetteja ja laatia toimintasuunnitelmia selvittääkseen toteutettujen monimuotoisuus- ja osallisuustoimien tehokkuutta, havaitakseen tehottomia aloja tai varautuakseen uusiin suuntauksiin.
María Eugenia Girón
Espanjan monimuotoisuussitoumuksen johtaja
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Arvioimalla yrityksemme monimuotoisuutta ja osallisuutta olemme onnistuneet määrittämään ja tiedostamaan sellaisia toimintaamme ja prosesseihimme liittyviä näkökohtia, jotka saattaisivat huomiotta jäädessään aiheuttaa epätasa-arvoa. Voimme luoda tasa-arvoisemman työpaikan vain, jos tiedostamme kaikki mahdollisesti syrjintää aiheuttavat seikat.
Ana Brčina,
henkilöstöpäällikkö,
Generali osiguranje d.d., Kroatia
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Arvioinnin toteuttaminen ensinnäkin osoitti organisaatiolle, että arvostamme monimuotoisuus- ja osallisuusasioita ja kiinnitämme huomiota niihin. Se toimi pohjana keskusteluille, vahvisti luottamusta ja loi odotuksia. Toiseksi arviointi osoitti tämänhetkisen tilanteemme ja ne asiat, joissa on vielä parantamisen varaa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan laatia kvalitatiivinen toimintasuunnitelma osallisuuden ja monimuotoisuuden parantamiseksi sekä tasa-arvoisen työpaikan kehittämiseksi. Arviointi auttoi meitä toteuttamaan erilaisia tarveperusteisia täsmämuutoksia, joilla luotiin tasapuoliset toimintaedellytykset. Sen avulla pystyimme myös hyödyntämään kussakin mikroympäristössä hyvin toimivia asioita ja ottamaan parhaat käytännöt käyttöön koko organisaatiossa.
Luminita Florea,
Henkilöstöjohtaja, Philip Morris Romania

Jaa