Raznolikost i uključenost: prednosti procjene radnog mjesta

Što su raznolikost i uključenost?

Kada se govori o raznolikosti i uključenosti u društvu i na radnom mjestu, misli se i na sljedeće:

Raznolikost

Postojanje različitih skupina u društvu i na radnom mjestu

Uključenost

Nastojanje da se stvori okruženje u kojem se svi osjećaju dobrodošlima i u kojem svi mogu napredovati

Raznolikost i uključenost na radnim mjestima u EU-u

Rodna ravnopravnost

13%Razlika u plaći između muškaraca i žena u EU-u

Osobe s invaliditetom

51%, 74.8%:Stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom i osoba bez invaliditeta

Romi

16%Roma prijavljuje diskriminaciju pri traženju posla

LGBTIQ

LGBTIQ osoba

Transrodnih i rodno nebinarnih osoba

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)osjetilo je diskriminaciju na poslu

Migranti

Stopa nezaposlenosti za migrante koji dolaze izvan EU-a otprilike je dvostruko veća od stope za stanovnike EU-a

Rasno ili etničko podrijetlo

osoba sjevernoafričkog podrijetla

osoba supsaharskog afričkog podrijetla

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)osjetilo je diskriminaciju u pogledu etničkog podrijetla pri traženju posla

Starije generacije

40%osoba u EU-u osjetilo je diskriminaciju na temelju dobi

Samo

37%anketiranih izvršnih direktora izjavilo je da njihove organizacije postavljaju ciljeve za postizanje raznolikosti među višim rukovodstvom

Povećanje raznolikosti i uključenosti na radnome mjestu ima prednosti za sve

Privlači talente i povećava stope zadržavanja

Do 28 % izvršnih direktora u Europi priznaje da su razni talenti otišli iz njihova poduzeća zbog neuključenosti. Čak 76 % tražitelja zaposlenja navodi da je raznolikost važan čimbenik kad razmišljaju o radnom mjestu

Radnici koji osjećaju da ih se cijeni i da su uključeni vjerojatnije će ostati u poduzeću

Povećava angažman

Studije pokazuju da kombinacija raznolikosti i uključenosti na radnom mjestu povećava angažman zaposlenika i smanjuje broj izostanaka

Zaposlenici koji se osjećaju uključenijima angažiraniji su na svojoj poziciji

Dobro je za rješavanje problema i inovativnost

Raznoliki i uključivi timovi potiču različita gledišta i brže rješavaju probleme

Raznolikost i uključenost pomažu organizacijama da razmišljaju izvan okvira i da postižu bolje rezultate

Pomaže razumijevanju korisnika i klijenata

Raznolikija poduzeća čak su 70 % češće prijavljivala da su osvojila nova tržišta

Raznolikost i uključenost pomažu poduzećima da privuku nove demografske skupine

Poboljšava rezultate

Poduzeća s raznolikim izvršnim odborima u samom su vrhu po ostvarenim financijskim rezultatima

Raznolika i uključiva radna mjesta povećavaju prihode

Kako vam je procjenjivanje raznolikosti i uključenosti u vašoj organizaciji pomoglo u izgradnji ravnopravnijeg radnog mjesta?

Znate li da

33% europskih organizacija nema plan za raznolikost i uključenost?
Procjenjivanje raznolikosti i uključenosti radnog mjesta i njegova vodstva ključan je korak na putu prema prevladavanju diskriminacije.

Koraci

  1. Osvijestite potrebu za raznolikošću i uključivošću
  2. Procijenite trenutačnu situaciju u svojoj organizaciji
  3. Sastavite politiku raznolikosti i uključivosti na radnom mjestu
  4. Provodite mjere za povećanje raznolikosti i uključenosti
  5. Redovito provjeravajte napredak kako biste ostali na pravom putu

Kako vam je procjenjivanje raznolikosti i uključenosti u vašoj organizaciji pomoglo u izgradnji ravnopravnijeg radnog mjesta?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Procjenjivanje programa za raznolikost i uključenost ključno je za bilo koju organizaciju koja je predana širenju uključive kulture. Zato mi, kao Talijanska povelja o raznolikosti, podupiremo potpisnice u mjerenju najznačajnijih najboljih praksi, što im pomaže da u potpunosti razumiju svoj položaj i utvrde područja za napredak.
Alberto Pirelli
predsjednik zaklade Fondazione Sodalitas,
Talijanska povelja o raznolikosti
María Eugenia Girón, predsjednica Španjolske povelje o raznolikosti
Uspješnost provedbe strategija za raznolikost i uključenost uvelike ovisi o tome kako organizacije mjere raznolikost. Alati za procjenu, kao što je Indeks inoraznolikosti (engl. Innodiversity index), ključni su za definiranje prioriteta i izradu akcijskih planova koji poduzećima omogućuju mjerenje učinkovitosti provedenih mjera raznolikosti i uključenosti te utvrđivanje neučinkovitosti ili predviđanje novih trendova.
María Eugenia Girón
, predsjednica Španjolske povelje o raznolikosti
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Procjenjujući raznolikost i uključenost u poduzeću uspjeli smo identificirati i osvijestiti neke aspekte našeg ponašanja i procesa koje provodimo koji bi potencijalno mogli dovesti do neravnopravnosti ako ih zanemarimo. Ravnopravnije radno mjesto možemo graditi tek kad osvijestimo što sve može uzrokovati diskriminaciju.
Ana Brčina,
voditeljica Odjela ljudskih potencijala,
Generali osiguranje d.d., Hrvatska
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Prije svega, provedba procjene pokazala je organizaciji da cijenimo i da smo usredotočeni na raznolikost i uključenost. To je ponudilo temelj za rasprave, razvilo povjerenje i stvorilo očekivanja. Potom, procjena nam je pokazala i gdje se nalazimo i koje su naše manjkavosti, što su temelji na kojima smo mogli razviti kvalitativan akcijski plan za unapređenje raznolikosti i uključenosti te razvoj ravnopravnog radnog mjesta. Procjena nam je pomogla da na temelju potreba uvedemo različite prilagođene prilagodbe kako bismo stvorili ravnopravnije uvjete, ali i kako bismo iskoristili svoje dobre prakse u svakom mikrookruženju te primijenili najbolje prakse u čitavoj organizaciji.
Luminita Florea,
direktorica Odjela za ljudske potencijale, Philip Morris Rumunjska

Podijelite