Id-diversità u l-inklużjoni:
il-benefiċċji tal-valutazzjoni tal-post tax-xogħol tiegħek

X'inhi d-diversità u l-inklużjoni?

Meta nitkellmu dwar id-diversità u l-inklużjoni fis-soċjetà u fuq ix-xogħol infissru, fost affarijiet oħra:

Id-diversità

Il-preżenza ta’ gruppi differenti fis-soċjetà u fuq il-post tax-xogħol

L-inklużjoni

L-isforz biex jinħoloq ambjent fejn kulħadd iħossu milqugħ u jista’ jirnexxi

Id-diversità u l-inklużjoni fuq il-postijiet tax-xogħol fl-UE

L-ugwaljanza bejn il-ġeneri

13%Diskrepanza fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel fl-UE.

Persuni b'diżabilitá

51%, 74.8%:Ir-Rata ta’ impjieg għal persuni b’diżabilità u mingħajr diżabilità

Rom

16%tar-Rom jirrappurtaw diskriminazzjoni meta jkunu qed ifittxu xogħol

LGBTIQ

LGBTIQ

Persuni mhux binarji trans u ġeneru

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)ħassewhom diskriminati fuq il-post tax-xogħol

Migranti

Ir-rata tal-qgħad għall-migranti li mhumiex mill-UE hija bejn wieħed u ieħor id-doppju ta’ dik taċ-ċittadini tal-UE

Oriġini razzjali jew etnika

Dixxendenza mill-Afrika ta’ Fuq

Dixxendenza Afrikana sub-Saħarjana

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)ħassew diskriminazzjoni fir-rigward tal-etniċità meta kienu qed ifittxu x-xogħol

Ġenerazzjonijiet anzjani

40%ta’ persuni fl-UE jħossuhom diskriminati minħabba l-età

Biss

37%tal-eżekuttivi mistħarrġa jgħidu li l-organizzazzjoni tagħhom tistabbilixxi għanijiet ta’ diversità tat-tmexxija għolja

Iż-żieda fid-diversità u l-inklużjoni fuq il-post tax-xogħol hija ta’ benefiċċju għal kulħadd

Tattira t-talent u żżid ir-rati taż-żamma

Sa 28% tal-eżekuttivi Ewropej jirrikonoxxu li diversi talenti telqu mill-kumpanija tagħhom minħabba nuqqas ta’ inklużjoni. 76% tal-persuni li qed ifittxu l-impjieg jgħidu li d-diversità hi fattur importanti meta jikkunsidraw impjieg

Ħaddiema li jħossuhom apprezzati u inklużi għandhom aktar ċans li jibqgħu mal-kumpanija

Żieda fl-impenn

Studji juru li taħlita ta’ diversità u inklużjoni fuq il-post tax-xogħol iżżid l-involviment tal-impjegati u tnaqqas l-assenteiżmu

L-impjegati li jħossuhom aktar inklużi huma aktar impenjati fir-rwol tagħhom

Tajba għas-soluzzjoni tal-problemi u għall-innovazzjoni

Timijiet diversi u inklużivi jrawmu perspettivi differenti u jsolvu l-problemi aktar malajr

Id-diversità u l-inklużjoni jgħinu lill-organizzazzjonijiet jaħsbu b’mod innovattiv u jkollhom prestazzjoni aħjar

Aħjar għall-fehim tal-klijent

Kumpaniji b’diversità akbar kienu 70% aktar probabbli li jirrappurtaw li attiraw swieq ġodda

Id-diversità u l-inklużjoni jgħinu lill-kumpaniji jappellaw għal demografija ġdida

Iżżid il-prestazzjoni

Kumpaniji b’diversi bordijiet eżekuttivi huma fost l-aqwa prestaturi finanzjarjament

Postijiet tax-xogħol diversi u inklużivi żiedu d-dħul finanzjarju

Il-valutazzjoni tad-diversità u l-inklużjoni fl-organizzazzjoni tiegħek kif għenitek tibni post tax-xogħol aktar ugwali?

Kont taf li

33% 33% tal-oranizzazzjonijiet Ewropej m'għandhomx pjan ta' diversità u inklużjoni?
Il-valutazzjoni tad-diversità u l-inklużjoni fuq il-post tax-xogħol u l-ġestjoni tagħha hija pass essenzjali fil-vjaġġ biex tingħeleb id-diskriminazzjoni.

Passi

  1. Irrikonoxxi l-ħtieġa għad-diversità u l-inklużjoni
  2. Ivvaluta s-sitwazzjoni attwali fl-organizzazzjoni tiegħek
  3. Fassal politika ta’ diversità u inklużjoni fuq il-post tax-xogħol
  4. Implimenta l-miżuri biex iżżid id-diversità u l-inklużjoni
  5. Irrevedi l-progress b’mod regolari biex tibqa’ fit-triq it-tajba

Il-valutazzjoni tad-diversità u l-inklużjoni fl-organizzazzjoni tiegħek kif għenitek tibni post tax-xogħol aktar ugwali?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Il-valutazzjoni tal-programmi tad-D&I hija kruċjali għal kull organizzazzjoni impenjata li xxerred kultura inklussiva. Huwa għalhekk li, bħala l-Karta tad-Diversità Taljana, aħna nappoġġjaw lill-firmatarji tagħna fil-kejl tal-aħjar prattiki l-aktar sinifikanti, li jippermettulhom jifhmu bis-sħiħ il-pożizzjoni tagħhom u jidentifikaw oqsma fejn jista’ jsir titjib.
Alberto Pirelli
President ta' Fondazione Sodalitas,
il-Karta tad-Diversità Taljana
María Eugenia Girón, President tal-Karta tad-Diversità ta’ Spanja
Is-suċċess tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji tad-diversità u l-inklużjoni jiddependi ħafna fuq kif l-organizzazzjonijiet ikejlu d-diversità. L-għodod ta’ valutazzjoni, bħall-indiċi tal-Innodiversità, huma kruċjali biex jiddefinixxu l-prijoritajiet u t-tfassil ta’ pjanijiet ta’ azzjoni li jippermettu lill-kumpaniji jkejlu l-effettività tal-azzjonijiet tad-D&I implimentati u jidentifikaw l-ineffiċjenzi jew jantiċipaw xejriet ġodda
María Eugenia Girón
President tal-Karta tad-Diversità ta’ Spanja
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Billi vvalutajna d-diversità u l-inklużjoni fil-kumpanija tagħna, irnexxielna nidentifikaw u nirrikonoxxu xi wħud mill-aspetti tal-imġiba u l-proċessi tagħna, li jistgħu potenzjalment jikkawżaw inugwaljanza jekk jiġu injorati. Huwa biss meta nkunu konxji ta’ dak kollu li eventwalment jista’ jikkawża diskriminazzjoni, li nistgħu nibnu post tax-xogħol aktar ugwali
Ana Brčina,
Kap tar-Riżorsi Umani,
Generali osiguranje d.d., il-Kroazja
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Il-valutazzjoni l-ewwel nett uriet lill-organizzazzjoni li aħna napprezzaw u niffukaw fuq id-D&I. Dan ħoloq il-bażi għal diskussjonijiet, introduċa l-fiduċja, ħoloq aspettattivi. It-tieni nett, il-valutazzjoni wrietna fejn ninsabu kif ukoll x’inhuma l-lakuni tagħna, billi kienet primordjali għal pjan ta’ azzjoni kwalitattiv għat-titjib tad-D&I u l-bini ta’ post tax-xogħol ugwali. Din għenitna nimplimentaw aġġustamenti differenti personalizzati, fuq bażi ta’ ħtieġa, biex noħolqu ekwità, iżda wkoll biex ningranaw fuq dak li nagħmlu tajjeb f’kull mikroambjent u nimplimentaw l-aħjar prattiki fl-organizzazzjoni.
Luminita Florea,
Direttur tal-RU Philip Morris Romanija

Ixxerja