Raznolikost in vključevanje:
koristnosti ocenjevanja vašega delovnega mesta

Kaj sta raznolikost in vključevanje?

Ko govorimo o raznolikosti in vključevanju v družbi in na delovnem mestu, med drugim mislimo na:

Raznolikost

Prisotnost različnih skupin v družbi in na delovnem mestu

Vključevanje

Prizadevanje za ustvarjanje okolja, v katerem se vsakdo počuti dobrodošlega in se lahko razvija

Raznolikost in vključevanje na delovnih mestih v EU

Enakost spolov

13%Plačna vrzel med moškimi in ženskami v EU

Osebe z invalidnostjo

51%, 74.8%:Stopnja delovne aktivnosti oseb z invalidnostjo in oseb brez invalidnosti

Romi

16%Romov poroča o diskriminaciji pri iskanju zaposlitve

LGBTIQ

oseb LGBTIQ transspolnih in nebinarnih oseb

transspolnih in nebinarnih oseb

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)se je že počutilo diskriminiranih na delovnem mestu

Migranti

Stopnja brezposelnosti migrantov iz držav zunaj EU je približno dvakrat višja kot pri državljanih EU

Rasno ali etnično poreklo

oseb severnoafriškega porekla

oseb podsaharskega afriškega porekla

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)se je pri iskanju zaposlitve že počutilo diskriminiranih na podlagi narodnosti

Starejše generacije

40%oseb v EU se počuti diskriminiranih na podlagi starosti

Samo

37%anketiranih vodilnih delavcev pravi, da si njihova organizacija postavlja cilje za doseganje raznolikosti višjega vodstva

Povečanje raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu koristi vsem

Pritegne talente in poveča stopnjo ohranjanja kadra

Do 28 % evropskih vodilnih delavcev priznava, da so različni talenti zapustili njihovo podjetje zaradi pomanjkanja vključenosti. 76 % iskalcev zaposlitve meni, da je raznolikost pomemben dejavnik pri odločanju o zaposlitvi.

Za delavce, ki se počutijo cenjene in vključene, je večja verjetnost, da bodo ostali v podjetju.

Poveča zavzetost

Študije kažejo, da kombinacija raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu poveča zavzetost zaposlenih in zmanjša izostajanje od dela.

Zaposleni, ki se počutijo bolj vključeni, so bolj zavzeti pri opravljanju svoje vloge.

Dobro za reševanje problemov in inovativnost

Raznolike in vključujoče ekipe spodbujajo različne perspektive in hitreje rešujejo probleme.

Raznolikost in vključevanje pomagata organizacijam, da razmišljajo izven okvirjev in so uspešnejše.

Boljše za razumevanje kupcev in strank

Podjetja z večjo raznolikostjo so s 70-odstotno večjo verjetnostjo poročala, da so prodrla na nove trge.

Raznolikost in vključevanje pomagata podjetjem, da pritegnejo nove demografske skupine.

Povečuje uspešnost

Podjetja z bolj raznoliko zastopanostjo v upravnih odborih so med finančno najuspešnejšimi.

Raznolika in vključujoča delovna mesta so povečala prihodke.

Kako vam je ocenjevanje raznolikosti in vključevanja v vaši organizaciji pomagalo ustvariti bolj enakopravno delovno okolje?

Ali ste vedeli,

33% da 33 % evropskih organizacij nima načrta za raznolikost in vključevanje?
Ocenjevanje raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu ter njihovo upravljanje je bistven korak na poti k premagovanju diskriminacije.

Koraki

  1. Priznajte potrebo po raznolikosti in vključevanju.
  2. Ocenite trenutno stanje v vaši organizaciji.
  3. Pripravite politiko raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu.
  4. Izvajajte ukrepe za večjo raznolikost in vključevanje.
  5. Redno pregledujte napredek, da ostanete na pravi poti.

Orodje EU za samoocenjevanje raznolikosti temelji na pobudah Evropske komisije za spodbujanje raznolikosti in vključevanja

Kako vam je ocenjevanje raznolikosti in vključevanja v vaši organizaciji pomagalo ustvariti bolj enakopravno delovno okolje?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Programi za ocenjevanje raznolikosti in vključevanja so ključnega pomena za vsako organizacijo, ki se zavzema za širjenje vključujoče kulture. Zato kot predstavniki italijanske listine o raznolikosti naše podpisnike podpiramo pri merjenju najpomembnejših najboljših praks, kar jim omogoča, da v celoti razumejo svoj položaj in prepoznajo področja, ki jih je treba izboljšati.
Alberto Pirelli
predsednik Fondazione Sodalitas,
italijanska listina o raznolikosti
María Eugenia Girón, predsednica španske listine o raznolikosti
Uspeh izvajanja strategij raznolikosti in vključevanja je v veliki meri odvisen od tega, kako organizacije merijo raznolikost. Imeti orodja za ocenjevanje, kot je indeks Innodiversity, je ključnega pomena pri določanju prednostnih nalog in pripravi akcijskih načrtov, ki podjetjem omogočajo merjenje učinkovitosti izvedenih ukrepov raznolikosti in vključevanja ter odkrivanje neučinkovitosti ali predvidevanje novih trendov.
María Eugenia Girón
predsednica španske listine o raznolikosti
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Z ocenjevanjem raznolikosti in vključevanja nam je v podjetju uspelo prepoznati in ozavestiti nekatere vidike našega vedenja in procesov, ki lahko povzročijo neenakost, če jih prezremo. Šele ko se zavedamo vsega, kar lahko sčasoma povzroči diskriminacijo, lahko ustvarimo bolj enakopravno delovno okolje.
Ana Brčina,
vodja kadrovske službe,
Generali osiguranje d.d., Hrvaška
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Ocena je organizaciji najprej pokazala, da cenimo in se osredotočamo na raznolikost in vključevanje. To je ustvarilo osnovo za pogovore, vlilo zaupanje, ustvarilo pričakovanja. Drugič, ocena nam je pokazala, kakšno je trenutno stanje in kakšne so naše vrzeli, kar je bistvenega pomena za kvalitativni akcijski načrt za izboljšanje raznolikosti in vključevanja ter ustvarjanje enakopravnega delovnega okolja. Pomagala nam je izvesti različne prilagoditve po meri glede na potrebe, da smo ustvarili okolje z enakimi pogoji za vse, pa tudi, da smo izkoristili tisto, kar delamo dobro v posameznem mikrookolju, in uvedli najboljše prakse v celotni organizaciji.
Luminita Florea,
direktorica kadrovske službe podjetja Philip Morris Romania

Delite