Diversitate și incluziune:
beneficiile evaluării locului dvs. de muncă

Ce este diversitatea și incluziunea?

Când vorbim despre diversitate și incluziune în societate și la locul de muncă, ne referim, printre altele, la:

Diversitate

Prezența unor grupuri diferite în societate și la locul de muncă

Incluziune

Efortul de a crea un mediu în care toată lumea se simte binevenită și poate prospera

Diversitate și incluziune la locurile de muncă din UE

Egalitate de gen

13%Diferența de salarizare dintre bărbați și femei în UE

Persoane cu dizabilități

51%, 74.8%:Rata de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu și fără dizabilități

Romi

16%dintre romi raportează discriminare atunci când caută un loc de muncă

LGBTIQ

LGBTIQ

Persoane transgen și non-binare

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)s-au simțit discriminate la locul de muncă

Migranți

Rata șomajului pentru migranții din afara UE este de aproximativ două ori mai mare decât pentru cetățenii UE

Origine rasială sau etnică

Descendenți nord-africani

Descendenți africani subsaharieni

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)s-au simțit discriminați în ceea ce privește apartenența etnică atunci când au căutat un loc de muncă

Generații mai în vârstă

40%dintre persoanele din UE se simt discriminate pe motiv de vârstă

Doar

37%dintre directorii intervievați spun că organizația lor stabilește obiective de diversitate pentru conducerea de la vârf

Creșterea diversității și a incluziunii la locul de muncă este în beneficiul tuturor

Atrage talentele și crește ratele de retenție

Până la 28 % dintre directorii europeni recunosc că talente diverse au părăsit compania lor din cauza lipsei de incluziune. 76 % dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă spun că diversitatea e un factor important atunci când se gândesc la un loc de muncă

Lucrătorii care se simt apreciați și incluși au o probabilitate sporită de a rămâne în companie

Sporește implicarea

Studiile arată că o combinație de diversitate și incluziune la locul de muncă sporește implicarea angajaților și scade absenteismul

Angajații care se simt mai incluși sunt mai implicați în rolul lor

Bune pentru rezolvarea problemelor și inovare

Echipele diverse și incluzive promovează perspective diferite și rezolvă mai rapid problemele

Diversitatea și incluziunea ajută organizațiile să gândească mai liber și să fie mai performante

Mai bine pentru înțelegerea clienților

Probabilitatea ca întreprinderile cu o mai mare diversitate să raporteze că au cucerit noi piețe a fost cu 70 % mai mare

Diversitatea și incluziunea ajută întreprinderile să atragă noi categorii demografice

Stimulează performanțele

Întreprinderile cu comitete executive diverse se numără printre cele mai performante din punct de vedere financiar

Locurile de muncă diverse și incluzive au venituri crescute

Cum v-a ajutat evaluarea diversității și incluziunii în organizația dvs. să construiți un loc de muncă mai echitabil?

Știați că...

33% dintre organizațiile europene nu au un plan de diversitate și incluziune?
Evaluarea diversității și incluziunii la locul de muncă, precum și a managementului acestora reprezintă un pas esențial pe drumul către depășirea discriminării.

Pași

  1. Recunoașteți nevoia de diversitate și incluziune
  2. Evaluați situația actuală din organizația dvs.
  3. Elaborați o politică privind diversitatea și incluziunea la locul de muncă
  4. Puneți în aplicare măsuri de creștere a diversității și incluziunii
  5. Revizuiți periodic progresele înregistrate pentru a vă menține pe drumul cel bun

Instrumentul UE de autoevaluare a diversității se bazează pe inițiativele Comisiei Europene de promovare a diversității și incluziunii

Cum v-a ajutat evaluarea diversității și incluziunii în organizația dvs. să construiți un loc de muncă mai echitabil?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Evaluarea programelor privind diversitatea și incluziunea este crucială pentru orice organizație care se angajează să răspândească o cultură incluzivă. De aceea, în calitate de Cartă italiană a diversității, sprijinim semnatarii noștri în măsurarea celor mai importante bune practici, ajutându-i să își înțeleagă pe deplin poziția și să identifice domeniile de îmbunătățire.
Alberto Pirelli
președintele Fondazione Sodalitas,
Carta italiană a diversității
María Eugenia Girón, președinta Cartei Diversității din Spania
Succesul implementării strategiilor de diversitate și incluziune depinde în mare măsură de modul în care organizațiile măsoară diversitatea. Existența unor instrumente de evaluare, precum indicele Innodiversity, este esențială pentru a defini prioritățile și a concepe planuri de acțiune care să le permită companiilor să măsoare eficiența acțiunilor de diversitate și incluziune implementate și să detecteze ineficiențele sau să anticipeze noi tendințe.
María Eugenia Girón
președinta Cartei Diversității din Spania
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Prin evaluarea diversității și a incluziunii în cadrul companiei noastre, am reușit să identificăm și conștientizăm unele aspecte ale comportamentului și proceselor noastre care, dacă sunt ignorate, pot provoca inegalități. Doar atunci când suntem conștienți de tot ceea ce poate provoca discriminare putem construi un loc de muncă mai echitabil
Ana Brčina,
Generali osiguranje d.d.,
Croația
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Realizarea unei evaluări a arătat în primul rând organizației că acordăm importanță și ne concentrăm pe diversitate și incluziune. Acest lucru a creat baza pentru discuții, a insuflat încredere, a creat așteptări. În al doilea rând, evaluarea ne-a arătat atât unde ne situăm, cât și care sunt lacunele noastre, fiind primordială pentru un plan de acțiune calitativ de îmbunătățire a diversității și incluziunii și de creare a unui loc de muncă echitabil. Ne-a ajutat să punem în aplicare diferite ajustări personalizate, în funcție de necesități, pentru a echilibra condițiile, dar și pentru a profita de ceea ce facem bine în fiecare micro-mediu și pentru a implementa cele mai bune practici în întreaga organizație.
Luminita Florea,
director resurse umane Philip Morris România

Distribuiți