Diversiteit en inclusie:
wat een evaluatie van de werkplek u oplevert

Wat is diversiteit en inclusie?

Wanneer we het hebben over diversiteit en inclusie in de maatschappij en op het werk, dan bedoelen we onder andere:

Diversiteit

De aanwezigheid van verschillende groepen in de maatschappij en op het werk

Inclusie

Het realiseren van een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en tot bloei kan komen

Diversiteit en inclusie op het werk in de EU

Gendergelijkheid

13%Loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU

Personen met een handicap

51%, 74.8%:Arbeidsparticipatie van personen met een handicap en personen zonder handicap

Roma

16%van de Roma meldt discriminatie te ervaren bij het zoeken naar werk

LHBTIQ

LHBTIQ

Transpersonen en non-binaire personen

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)voelde zich gediscrimineerd op het werk

Migranten

Het werkloosheidscijfer voor migranten van buiten de EU is ongeveer tweemaal zo hoog als dat voor EU-burgers

Ras of etnische afkomst

Afkomstig uit Noord-Afrika

Afkomstig uit Afrika ten zuiden van de Sahara

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)voelde zich gediscrimineerd op grond van etnische afkomst bij het zoeken naar werk

Oudere generaties

40%van de mensen in de EU voelt zich gediscrimineerd op grond van hun leeftijd

Slechts

37%van de ondervraagde leidinggevenden zegt dat hun organisatie diversiteitsdoelstellingen heeft voor het hoger management

Iedereen heeft baat bij meer diversiteit en inclusie op de werkplek

Trekt talent aan en verhoogt de retentiegraad

28% van de Europese leidinggevenden erkent dat diverse talenten weggingen bij hun bedrijf door het gebrek aan inclusie. 76% van de werkzoekenden vindt diversiteit een belangrijke factor bij het overwegen van een baan

Werknemers die zich gewaardeerd en helemaal opgenomen voelen blijven eerder bij het bedrijf

Vergroot de betrokkenheid

Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van diversiteit en inclusie op de werkplek leidt tot een grotere betrokkenheid van werknemers en minder verzuim

Werknemers die zich meer opgenomen voelen, zijn meer betrokken bij hun functie

Goed voor probleemoplossing en innovatie

Diverse en inclusieve teams dragen bij aan verschillende gezichtspunten en lossen problemen sneller op

Diversiteit en inclusie zorgen ervoor dat organisaties ‘out of the box’ denken en beter presteren

Beter voor begrip van klant en opdrachtgever

Bedrijven met meer diversiteit meldden 70% vaker dat ze nieuwe markten hadden veroverd

Door diversiteit en inclusie krijgen bedrijven een nieuwe demografische samenstelling

Bevordert de prestaties

Bedrijven met een divers samengestelde directie presteren financieel gezien het best

Diverse en inclusieve werkplekken hebben een grotere omzet

Hoe heeft het evalueren van diversiteit en inclusie binnen uw organisatie geleid tot meer gelijkheid op de werkplek?

Wist u dat

33% 33% van de Europese organisaties geen diversiteits- en inclusieplan heeft?
Het evalueren van diversiteit en inclusie op de werkplek en het beleid op dit gebied is een essentiële stap op weg naar het beëindigen van discriminatie.

Stappen

  1. Erken dat diversiteit en inclusie nodig zijn
  2. Evalueer de huidige situatie in uw organisatie
  3. Stel een diversiteits- en inclusiebeleid voor de werkplek vast
  4. Implementeer de maatregelen voor het bevorderen van diversiteit en inclusie
  5. Monitor de voortgang regelmatig om op schema te blijven

De EU-zelfbeoordelingstool voor diversiteit is gebaseerd op initiatieven van de Europese Commissie die diversiteit en inclusie moeten bevorderen

Hoe heeft het evalueren van diversiteit en inclusie binnen uw organisatie geleid tot meer gelijkheid op de werkplek?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Het evalueren van D&I-programma’s is essentieel voor elke organisatie die zich inzet voor het bevorderen van een inclusieve cultuur. Daarom ondersteunen wij, als Italiaans diversiteitscharter, onze ondertekenaars bij het meten van de meest significante beste praktijken, zodat ze goed weten waar ze staan en op welke gebieden verbetering nodig is.
Alberto Pirelli
President van Fondazione Sodalitas,
Italiaans diversiteitscharter
María Eugenia Girón, President diversiteitscharter van Spanje
Het succes van de implementatie van diversiteits- en inclusiestrategieën is in grote mate afhankelijk van de manier waarop organisaties diversiteit meten. Beoordelingstools, zoals de InnoDiversity Index, zijn van essentieel belang bij het vaststellen van prioriteiten en het ontwikkelen van actieplannen. Zo kunnen bedrijven de effectiviteit van de genomen D&I-maatregelen meten en inefficiënties vaststellen of op nieuwe trends anticiperen.
María Eugenia Girón
President diversiteitscharter van Spanje
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Door diversiteit en inclusie in ons bedrijf te evalueren, kregen we inzicht in een aantal aspecten van ons gedrag en onze processen die tot ongelijkheid zouden kunnen leiden als we ze zouden negeren. Alleen als we ons bewust zijn van alles wat uiteindelijk tot discriminatie kan leiden, kunnen we meer gelijkheid op de werkplek realiseren.
Ana Brčina,
Generali osiguranje d.d., Kroatië
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Uit de evaluatie van de werkplek bleek in de eerste plaats dat we als organisatie waarde hechten aan D&I en ons daarop richten. Dit vormde de basis voor discussies, zorgde voor vertrouwen en schiep verwachtingen. In de tweede plaats werd door de evaluatie zowel duidelijk waar we nu staan als wat ons nog te doen staat. Deze kennis is onmisbaar bij het opstellen van een goed actieplan voor het verbeteren van D&I en het realiseren van een werkplek waar iedereen gelijk is. Dit hielp ons waar nodig verschillende gerichte aanpassingen door te voeren. Zo konden we een gelijk speelveld bewerkstelligen, maar ook gebruik maken van dat wat we in elke micro-omgeving goed doen en beste praktijken in de hele organisatie implementeren.
Luminita Florea,
HR-directeur bij Philip Morris Romania

Delen