Edasi sisu juurde

Võrdsete ühiskondade loomine

Eli mitmekesisuse algatused 2023. aastal

Võrdõiguslikkus ja mitmekesisus on Euroopa Komisjoni ühed tähtsaimad prioriteedid. Diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja võrdsemate ühiskondade eest seismiseks rakendab komisjon suunatud tegevuskavade ja meetmetega ennetavat lähenemisviisi.

Tehes jätkuvaid jõupingutusi, et täita endale võetud kohustust soodustada Euroopas kaasavamaid ja õiglasemaid ühiskondi, korraldas komisjon teist korda Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhinna võistluse.See algatus täiendas iga-aastast ELi mitmekesisuse kuud, millega tõstetakse teadlikkust mitmekesisuse ja kaasamise tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades.

Vaadake ürituse tipphetki allpool.

Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhind

Võrdõiguslikkuse liit / #DiversityCapitals

Auhinnaga tunnustatakse Euroopa linnade, asulate ja piirkondade tööd kaasamise edendamiseks ja diskrimineerimisest vabade ühiskondade loomiseks.

Sellele võivad kandideerida kohalikud omavalitsused, kellele see pakub võimaluse näidata kogu maailmale, mida need „kaasamise pealinnad“ teevad, et luua oma elanikele mitmekesisemaid ja kaasavamaid elukeskkondi.

Lisateave

ELi mitmekesisuse kuu

Tõmbame tööandjad kaasa / #EUDiversityMonth

ELi mitmekesisuse kuu suurendab teadlikkust mitmekesisuse ja kaasamise tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades. See tähendab erinevate rühmade esindatuse ja nähtavuse parandamist, mitmekesisete seisukohtade väärtustamist ja töökeskkonda lõimimist.

ELi mitmekesisuse kuu tunnustab organisatsioonide jõupingutusi, toetades võrdse ja kaasava keskkonna loomist kõigi hüvanguks. See algatus on osa Euroopa Komisjoni kindlast otsusest võidelda diskrimineerimise vastu ja edendada mitmekesiseid ja kaasavaid töökohti.

Lisateave

ELi mitmekesisuse enesehindamise vahend

Kasutage meie mitmekesisuse enesehindamise vahendit ja tehke kindlaks, milline on teie organisatsiooni praegune seis ja kas see on mitmekesisuse alal eestvõitleja, teerajaja, uurija või algaja. Uurige, kuidas saaksite sellel teekonnal edusamme teha.

Lisateave

Kõrgetasemeline üritus Brüsselis 2023. aastal

Euroopa Komisjon korraldas 27.–28. aprillil 2023 koos võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalliga kõrgetasemelise ürituse mitmekesisuse teemal, kus kuulutati välja Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinna auhinna võitjad ja avati ametlikult ELi mitmekesisuse kuu 2023.

Üritusel said kokku linnad ja piirkonnad, poliitikakujundajad, mitmekesisuse juhid, mitmekesisuse hartale alla kirjutanute tegevjuhid ning muude organisatsioonide ja sidusrühmade esindajad.

Suhelge meiega
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Tagasi üles