Preskočiť na obsah

Vytváranie rovných spoločností

Iniciatívy v oblasti rozmanitosti EÚ v roku 2023

Rovnosť a rozmanitosť sú pre Európsku komisiu najvyššími prioritami. Komisia zaujala proaktívny prístup prostredníctvom cielených akčných plánov a opatrení na boj proti diskriminácii a v záujme presadzovania rovných spoločností.

V rámci trvalého úsilia o dodržanie svojich záväzkov v oblasti podpory inkluzívnejších a spravodlivejších spoločností v Európe Komisia druhýkrát organizovala ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“. Iniciatíva doplnila každoročný Európsky mesiac rozmanitosti, ktorým sa zvyšuje povedomie o význame rozmanitosti a začlenenia na pracovisku a v rámci našich spoločností.

Nižšie si pozrite najdôležitejšie podujatia.

Ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“

Únia rovnosti / #DiversityCapitals

Ocenením sa uznáva práca, ktorú vykonali mestá alebo regióny Európy na podporu začlenenia a na budovanie spoločností bez diskriminácie.

Ocenenie je otvorené miestnym orgánom, ktoré sa môžu prihlásiť, a poskytuje príležitosť ukázať svetu, čo tieto hlavné mestá začlenenia robia pre to, aby vytvárali rozmanitejšie a začleňujúce priestory pre svojich občanov.

Zistiť viac

Európsky mesiac rozmanitosti

Zapojenie zamestnávateľov / #EUDiversityMonth

Európsky mesiac rozmanitosti zvyšuje informovanosť o význame rozmanitosti a začlenenia na pracoviskách a v našich spoločnostiach. Ide v ňom o zastúpenie a zviditeľnenie rozličných skupín, kde sa oceňujú rôznorodé perspektívy a začleňujú sa do pracovného prostredia.

Európskym mesiacom rozmanitosti sa vyzdvihujú snahy organizácií pri budovaní rovných a začleňujúcich pracovných prostredí, čo je na úžitok všetkým. Táto iniciatíva tvorí súčasť záväzku Európskej komisie, pokiaľ ide o boj s diskrimináciou a podporu rozmanitých a začleňujúcich pracovísk.

Zistiť viac

Nástroj EÚ na samostatné posúdenie rozmanitosti

Použite náš nástroj na samostatné posúdenie rozmanitosti a zistite, ako na tom aktuálne je vaša organizácia a či ste šampiónom, priekopníkom, prieskumníkom alebo začiatočníkom v oblasti rozmanitosti. Zistite, ako by ste mohli na tejto ceste dosiahnuť ďalší pokrok.

Zistiť viac

Bruselské podujatie na vysokej úrovni v roku 2023

Európska komisia 27. – 28. apríla 2023 zorganizovala podujatie na vysokej úrovni venované rozmanitosti za účasti komisárky pre rovnosť Heleny Dalliovej, kde boli oznámení víťazi ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“ a oficiálne sa otvoril Európsky mesiac rozmanitosti 2023.

Na tomto podujatí sa zišli mestá a regióny, tvorcovia politík, manažéri pre rozmanitosť, čelní predstavitelia signatárov charty diverzity, ako aj iné organizácie a zainteresované osoby.

Socializujte sa s nami
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Naspäť hore