Aqbeż għall-Kontenut

Noħolqu soċjetajiet ugwali

Inizjattivi ta’ Diversità tal-UE 2023

L-ugwaljanza u d-diversità huma prijorità ewlenija għall-Kummissjoni Ewropea. Biex tiġġieled id-diskriminazzjoni u timbotta għal soċjetajiet aktar ugwali, il-Kummissjoni adottat approċċ proattiv, bi pjanijiet ta’ azzjoni u miżuri mmirati.

Bħala parti mill-isforzi kontinwi biex twettaq l-impenn tagħha biex trawwem soċjetajiet iktar inklużivi u ġusti fl-Ewropa, il-Kummissjoni organizzat it-tieni Premju tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità. L-inizjattiva kkumplimentat ix-Xahar tad-Diversità tal-UE annwali li qajmet kuxjenza dwar l-importanza tad-diversità u l-inklużjoni fuq il-post tax-xogħol u fost is-soċjetajiet tagħna.

Ara l-punti ewlenin tal-avveniment hawn taħt.

Premju tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità

Unjoni tal-Ugwaljanza / #DiversityCapitals

Il-Premju jirrikonoxxi x-xogħol magħmul minn bliet, irħula jew reġjuni fl-Ewropa biex jippromwovu l-inklużjoni u joħolqu soċjetajiet ħielsa mid-diskriminazzjoni.

Huwa miftuħ għall-awtoritajiet lokali biex japplikaw u huwa ċans biex juriu lid-dinja x’qed jagħmlu dawn il-”bliet kapitali tal-inklużjoni” biex joħolqu spazji aktar diversi u inklużivi għaċ-ċittadini tagħhom.

Sir af aktar

Xahar tad-Diversità tal-UE

Inġibu abbord lil min iħaddem / #EUDiversityMonth

Ix-Xahar tad-Diversità tal-UE jqajjem kuxjenza fuq l-importanza tad-diversità u l-inklużjoni fil-post tax-xogħol u fis-soċjetajiet tagħna. Huwa dwar ir-rappreżentazzjoni u l-viżibbiltà ta’ gruppi differenti, fejn diversi perspettivi huma evalwati u integrati fl-ambjent tax-xogħol.

Ix-Xahar tad-Diversità tal-UE jiċċelebra l-isforzi minn organizzazzjonijiet biex jgħinu fil-bini ta’ ambjenti ugwali u inklużivi għall-benefiċċju ta’ kulħadd. Din l-inizjattiva hija parti mill-impenn tal-Kummissjoni Ewropea li tiġġieled id-diskriminazzjoni u tippromwovi postijiet tax-xogħol diversi u inklużivi.

Sir af aktar

Għodda tal-Awtovalutazzjoni tad-Diversità tal-UE

Uża l-Għodda tal-Awtovalutazzjoni tad-Diversità tagħna biex tara fejn l-organizzazzjoni tiegħek qiegħda bħalissa, jekk inti  Promotur, Pijunier, Esploratur jew Novizz tad-Diversità u biex tibda tesplora kif tista' tagħmel aktar progress f'dan il-perkors.

Sir af aktar

Avveniment ta’ livell għoli fi Brussell 2023

Il-Kummissjoni Ewropea għamletavveniment ta' livell għoli fuq id-Diversità fis-27-28 t'April 2023 mal-Kummissarju għall- Ugwaljanza, Helena Dalli, fejn ir-rebbieħa tal-premju tal-Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità ser ikunu mħabbra u x-Xahar tad-Diversità tal-UE 2023 kienu miftuħa uffiċjalment.

L-avveniment ġab flimkien bliet u reġjuni, dawk li jfasslu l-politika, maniġers tad-diversità, uffiċjali kapijiet eżekuttivi tal-firmatarji tal-karta tad-diversità, fost organizzazzjonijiet u partijiet ikkonċernati oħra.

Issoċjalizza magħna
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Lura ’l fuq