Přeskočit na obsah

Vytváření rovné společnosti

Iniciativy EU v oblasti rozmanitosti v roce 2023

Rovnost a rozmanitost jsou pro Evropskou komisi jednou z hlavních priorit. V rámci boje proti diskriminaci a prosazování rovnější společnosti přijala Komise proaktivní přístup s cílenými akčními plány a opatřeními.

Komise chce nadále vynakládat úsilí pro naplnění svého závazku podporovat inkluzivnější a spravedlivější společnost v Evropě, a proto již podruhé vyhlásila ceny Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti. Tato iniciativa doplnila každoroční Měsíc rozmanitosti EU, který zvyšuje povědomí o významu rozmanitosti a začleňování na pracovištích a v celé naší společnosti.

Níže se můžete podívat na nejzajímavější momenty z akce.

Cena „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“

Unie rovnosti / #DiversityCapitals

Cena se uděluje za práci, kterou vykonala města, obce nebo regiony v Evropě na podporu začleňování a vytváření společnosti bez diskriminace.

Do soutěže se mohou přihlásit místní orgány, které tak mohou světu ukázat, co tato „hlavní města začleňování“ dělají pro vytvoření rozmanitějších a inkluzivnějších prostředí pro své občany.

Zjistěte více

Měsíc rozmanitosti EU

Zapojení zaměstnavatelů / #EUDiversityMonth

Měsíc rozmanitosti EU zvyšuje povědomí o významu rozmanitosti a začleňování na pracovišti a v celé naší společnosti. Jde o zastoupení a zviditelnění různých skupin, při čemž jsou rozmanité perspektivy oceňovány a integrovány do pracovního prostředí.

Měsíc rozmanitosti EU je oslavou úsilí, které organizace vynakládají s cílem přispět k budování rovného a inkluzivního prostředí ve prospěch všech. Tato iniciativa je součástí závazku Evropské komise bojovat proti diskriminaci a podporovat rozmanitá a inkluzivní pracoviště.

Zjistěte více

Nástroj EU pro sebehodnocení diverzity

Pomocí našeho nástroje pro sebehodnocení diverzity zjistíte, jak na tom vaše organizace je a jestli je v oblasti diverzity šampionem, průkopníkem, průzkumníkem nebo začátečníkem, a také začnete zkoumat, jak se v tomto směru můžete dostat dále.

Zjistěte více

Událost na vysoké úrovni v Bruselu v roce 2023

Ve dnech 27. a 28. dubna 2023 Evropská komise uspořádala za účasti komisařky pro rovnost Heleny Dalliové událost na vysoké úrovni věnovanou rozmanitosti, na níž byli vyhlášeni vítězové soutěže o cenu Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti a byl oficiálně zahájen Měsíc rozmanitosti EU 2023.

Na této akci se sešli mezi dalšími organizacemi a zúčastněnými stranami města a regiony, tvůrci politik, manažeři pro rozmanitost, výkonní ředitelé signatářů charty diverzity.

Očekávejte další informace o této události na vysoké úrovni
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Zpět nahoru