Preskočiť na obsah

Používame súbory cookie prvej strany na technické fungovanie webového sídla a ak na to udelíte súhlas, na zhromažďovanie histórie prezerania stránok na našom webovom sídle na anonymizované štatistiky, ktoré slúžia na zlepšenie našej komunikácie a ponúkaných služieb.

Na tejto stránke nájdete možnosť spravovať svoj súhlas.

Na sledovanie videa na našom webovom sídle je potrebné prijať súbory cookie tretej strany siete YouTube, na čo vás upozorní správa. YouTube má vlastné zásady používania súborov cookie (odkaz je externý)ochrany osobných údajov (odkaz je externý), nad ktorými nemáme kontrolu. K inštalovaniu súborov cookie zo siete YouTube nedochádza, dokým nepovolíte súbory cookie siete YouTube.

Súbory cookie prvej strany na technické fungovanie webového sídla

Toto webové sídlo používa niektoré dočasné súbory cookie, ako sa uvádza nižšie:

Názov súboru cookie

Doména

Uplynie/Max-Age

Účel

ARRAffinitySameSite
ARRAffinity

eudiversity2022.eu

relácia

Súbor cookie používa Microsoft Azure na zaručenie vyrovnávania záťaže medzi servermi.

cookieControl
cookieControlPrefs

eudiversity2022.eu

1 rok

Tieto súbory cookie sa používajú na uloženie vašich preferencií týkajúcich sa vášho súhlasu so súbormi cookie.

Súbory cookie prvej strany používané platformou Matomo Analytics

Používame webovú analýzu Matomo na monitorovanie a hodnotenie účinnosti a efektívnosti webového sídla Ocenenia pre „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“.

Matomo je analytická platforma s otvoreným zdrojom, ktorú plne kontroluje GR JUST. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov koncových používateľov vďaka prvkom, ako je deidentifikácia IP adresy. GR JUST navyše vytvorilo funkciu správy súhlasov používateľov so zhromažďovaním údajov o histórii prezerania stránok na anonymizované štatistiky.

Názov súboru cookie

Doména

Uplynie/Max-Age

Účel

_pk_id.

eudiversity2022.eu

13 mesiacov

Na sledovanie, či ide o nového alebo vracajúceho sa návštevníka.

_pk_ses.

eudiversity2022.eu

30 minút

Na sledovanie navštívených stránok.

mtm_cookie_consent

eudiversity2022.eu

13 mesiacov

Na zapamätanie súhlasu so súbormi cookie.

Informácie o ochrane údajov a opatrenia na platforme Matomo

Služba Matomo je nakonfigurovaná na ukladanie súborov cookie prvej strany.

Súbory cookie (zo služby Matomo) umožňujú GR JUST sledovať nižšie uvedené informácie o návštevníkoch. Tieto informácie používame na prípravu súhrnných, anonymných štatistických správ o aktivite návštevníkov:

 • IP adresa (s maskovaním 2 bajtov)
 • poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia)
 • dátum a čas žiadosti (návšteva webového sídla)
 • názov prezeranej stránky (Page Title)
 • URL prezeranej stránky (Page URL)
 • URL stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL)
 • rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa
 • miestny čas v časovom pásme návštevníka
 • súbory, na ktoré návštevník klikol a ktoré si prevzal (Download)
 • odkazy na externú doménu, na ktoré používateľ klikol (Outlink)
 • čas vygenerovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové stránky a potom ich návštevník prevzal: Page speed)
 • hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language)
 • verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent)
 • jazyk navštívenej stránky
 • kampane
 • vyhľadávanie na webovom sídle

GR JUST si ponecháva úplnú kontrolu nad údajmi získanými prostredníctvom súborov cookie prvej strany tým, že údaje ukladá na servery, ktoré plne vlastní a kontroluje samotná agentúra.

Okrem určitých dočasných súborov cookie Matomo generuje aj trvalý súbor cookie s náhodným ID, ktorý umožňuje GR JUST zistiť, kedy sa používateľ na dané webové sídlo vráti. Tento súbor cookie zostáva v zariadení užívateľa počas 13 mesiacov, potom sa z neho automaticky vymaže.

Súbory cookie tretej strany používané sieťou YouTube

Na sledovanie videa na našom webovom sídle je potrebné prijať súbory cookie tretej strany siete YouTube, na čo vás upozorní správa.

Názov súboru cookie

Doména

Uplynie/Max-Age

Účel

1P_JAR

.google.com

1 mesiac

Zhromažďuje štatistiky webového sídla a sledované konverzné pomery.

CONSENT

.google.com

20 rokov

Tento súbor cookie sa používa na uchovávanie preferencií používateľa a iných informácií. To zahŕňa najmä preferovaný jazyk, počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa majú zobraziť na stránke, ako aj rozhodnutie o tom, či by sa mal filter Google SafeSearch aktivovať alebo nie.

DV

www.google.com (odkaz je externý)

7 minút

Tento súbor cookie sa používa na uchovávanie preferencií používateľa a iných informácií. To zahŕňa najmä preferovaný jazyk, počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa majú zobraziť na stránke, ako aj rozhodnutie o tom, či by sa mal filter Google SafeSearch aktivovať alebo nie.

GPS

.youtube.com

1 deň

Registruje jedinečné ID na mobilných zariadeniach na umožnenie sledovania na základe geografickej polohy GPS.

IDE

.doubleclick.net

1 rok

Google DoubleClick ho používa na registráciu a nahlasovanie činnosti používateľa webového sídla po prezeraní alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a ponúkať cielené reklamy používateľovi.

NID

.google.com

6 mesiacov

Registruje jedinečné ID, ktoré rozpozná zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa na cielené reklamy.

PREF

.youtube.com

8 mesiacov

Registruje jedinečné ID, ktoré Google používa na uchovávanie štatistík toho, ako návštevník používa videá siete YouTube na rôznych webových sídlach.

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

179 dní

Snaží sa odhadnúť šírku pásma používateľa na stránkach s integrovanými videami siete YouTube.

YSC

.youtube.com

relácia

Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík toho, aké videá zo siete YouTube používateľ videl.

Nesledovať preferencie

Funkcia Do not track (Nesledovať) umožňuje návštevníkom odmietnuť sledovanie ich aktivít webovými sídlami. Možnosť Do not track (Nesledovať) je dostupná v niekoľkých prehliadačoch vrátane:

Firefox (odkaz je externý)

Internet Explorer (odkaz je externý)

Chrome (odkaz je externý)

Safari (odkaz je externý)

Opera (odkaz je externý)

Obmedzený prístup k informáciám

Celá analytická dátová komunikácia je zakódovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. K analytickým správam vytvoreným službou Piwik majú prístup len oprávnení zamestnanci agentúry, ktorí pracujú so službou Matomo, alebo riadne oprávnení externí subdodávatelia, od ktorých sa môže vyžadovať, aby analyzovali, vyvíjali a/alebo pravidelne udržiavali niektoré webové sídla.

Maskovanie IP adries

Poznámka: inštitúcia, mesto a krajina pôvodu sa na štatistické účely odvodzujú z úplnej IP adresy, potom sa údaje ukladajú a zhromažďujú a nakoniec sa aplikuje maskovanie. Služba Matomo využíva mechanizmus deidentifikácie IP, ktorý automaticky zamaskuje časť IP (internetový protokol) každého návštevníka, čím účinne znemožní rozpoznať konkrétneho návštevníka webového sídla GR JUST prostredníctvom jedinečnej IP adresy.

Logy návštevníkov

Služba Matomo automaticky vymaže logy návštevníkov po 54 týždňoch. GR JUST uchováva anonymizované a súhrnné údaje na analytické účely na neobmedzené obdobie.

Súbory cookie sociálnych médií

GR JUST je aktívne na piatich platformách sociálnych médií. Naša prítomnosť v komunitách sietí Twitter, YouTube, Facebook, Instagram a LinkedIn posilňuje našu prítomnosť a viditeľnosť online.

 • Webové sídlo GR JUST neukladá súbory cookie pri zobrazení odkazov na naše kanály sociálnych médií, keď si prezeráte naše webové sídlo.
 • Príspevky v sociálnych médiách sa získavajú zo strany servera, preto webové sídlo nenačítava externé knižnice na integráciu tweetov.
 • Môžete pozerať videá, ktoré nahrávame (vkladáme) aj na našu stránku YouTube. Môžete takisto sledovať odkazy z nášho webového sídla na siete Twitter, Facebook, Instagram a LinkedIn.
 • Na sledovanie videa na našom webovom sídle je potrebné prijať súbory cookie siete YouTube, na čo vás upozorní správa. YouTube má vlastné zásady používania súborov cookie (odkaz je externý)ochrany osobných údajov (odkaz je externý), nad ktorými nemáme kontrolu. K inštalovaniu súborov cookie zo siete YouTube nedochádza, dokým nepovolíte súbory cookie siete YouTube.
 • Podobne platí, že ak kliknete na tlačidlá siete LinkedIn alebo Facebook na našom webovom sídle, budete presmerovaný/-á na príslušné webové sídla, ktoré majú svoje vlastné zásady používania súborov cookie a ochrany osobných údajov, nad ktorými nemáme kontrolu. Zásady používania súborov cookie piatich kanálov sociálnych médií, na ktorých je GR JUST aktívne, nájdete tu:

 

Naspäť hore